Inne zamówienia publiczne


Ogłoszenia dotyczące zamówień, dla których nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp

Zakup, dostawa 11 sztuk materacy ewakuacyjnych

29‑08‑2023 11:01:05

Logo- Dostępny samorząd-granty

ZAPYTANIE OFERTOWE

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA – PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH BEZ UWZGLĘDNIENIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa 11 sztuk materacy ewakuacyjnych w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa nr DSG/0240 o powierzenie grantu.

Informacja z otwarcia ofert - 06.09.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 06.09.2023

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Modernizacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

27‑07‑2023 12:49:29

Logo- Dostępny samorząd-granty

ZAPYTANIE OFERTOWE

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA – PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH BEZ UWZGLĘDNIENIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG


Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa nr DSG/0240 o powierzenie grantu.

Poniżej znajduje się odpowiedź nr 1 na pytanie z dnia 01.08.2023 r. 

Informacja z otwarcia ofert - 04.08.2023

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 04.08.2023

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wdrożenie systemu OSC/GLPI w 10 jednostkach oświatowych

24‑05‑2023 13:21:23

Logo Cyfrowa Gmina

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu OCS/GLPI w 10 jednostkach oświatowych i przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 o wartości szacunkowej zamówienia – poniżej 130.000,00 złotych netto.

Poniżej znajduje się odpowiedź nr 1 na pytanie z dnia 25.05.2023 r. 
Poniżej znajduje się odpowiedź nr 2 na pytanie z dnia 26.05.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert - 05.06.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 05.06.2023 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zakup oraz instalacja systemu do tworzenia kopii zapasowych, składającego się z oprogramowania do backupu dla stacji roboczych oraz magazynu danych w chmurze na kopie zapasowe

28‑04‑2023 12:35:06

Logo Cyfrowa Gmina

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz instalacja systemu do tworzenia kopii zapasowych, składającego się z oprogramowania do backupu dla stacji roboczych oraz magazynu danych w chmurze na kopie zapasowe  w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 o wartości szacunkowej zamówienia – poniżej 130.000,00 złotych netto.

Informacja z otwarcia ofert - 11.05.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 16.05.2023 r.
 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zakup, dostawa i montaż pętli indukcyjnej przeznaczonej dla osób ze szczególnymi potrzebami

06‑03‑2023 11:50:01

Logo- Dostępny samorząd-granty

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż pętli indukcyjnej przeznaczonej dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa nr DSG/0240 o powierzenie grantu.

Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami jest ogłoszone na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/149279

Informacja z otwarcia ofert - 15.03.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 16.03.2023 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe na: Część 1: opracowanie, wykonanie i dostarczenie 57 szt. tabliczek przydrzwiowych z napisami brajlowskimi Część 2: zakup i dostawa oznakowania początku i końca biegów schodowych (35 szt. nakładek antypoślizgowych, 435 m.b. – taśmy antypoślizgowej)

25‑04‑2023 12:45:16

Logo- Dostępny samorząd-granty

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wartość szacunkowa zamówienia – poniżej 130 000,00 zł bez uwzględnienia podatku od towarów i usług. 

Przedmiotem zamówienia jest:

Część 1: opracowanie, wykonanie i dostarczenie 57 szt. tabliczek przydrzwiowych z napisami brajlowskimi 

Część 2: zakup i dostawa oznakowania początku i końca biegów schodowych (35 szt. nakładek antypoślizgowych, 435 m.b. – taśmy antypoślizgowej)

w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa nr DSG/0240 o powierzenie grantu.

Informacja z otwarcia ofert - 08.05.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 10.05.2023 r.

Informacja o rezygnacji z realizacji zadania i wybór kolejnego Wykonawcy - 10.05.2023 r.
 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Świadczenie usługi wideo tłumacza języka migowego on-line

03‑03‑2023 11:17:59

Logo- Dostępny samorząd-granty

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wideo tłumacza języka migowego on-line w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa nr DSG/0240 o powierzenie grantu.

Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami jest ogłoszone na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/148874

Informacja z otwarcia ofert - 13.03.2023

Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - 16.03.2023

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przygotowanie w języku migowym oraz w tekście łatwym do czytania informacji na temat działalności urzędu i jednostek podległych.

22‑02‑2023 12:14:16

Logo- Dostępny samorząd-granty

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie w języku migowym oraz w tekście łatwym do czytania informacji na temat działalności urzędu i jednostek podległych w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa nr DSG/0240 o powierzenie grantu.

Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami jest ogłoszone na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/147655

Informacja z otwarcia ofert - 02.03.2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 07.03.2023 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników Gminy Raba Wyżna z zakresu cyberbezpieczeństwa

15‑02‑2023 12:05:03

Logo Cyfrowa Gmina

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla urzędników Gminy Raba Wyżna  z zakresu cyberbezpieczeństwa   w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest ogłoszone na na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/146629

Poniżej znajduje się odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 20.02.2023

Informacja z otwarcia ofert - 23.02.2023

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 28.02.2023 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zakup 2 szt. oprogramowania Adobe Acrobat Pro 2020

27‑01‑2023 11:23:36

Logo- Dostępny samorząd-granty

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 szt. oprogramowania Adobe Acrobat Pro 2020 w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa nr DSG/0240 o powierzenie grantu.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest ogłoszone na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/144035

Poniżej znajduje się odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 30.01.2023

Informacja z otwarcia ofert - 07.02.2023

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 08.02.2023

 

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 16 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Robert Lipkowski
email: rlipkowski@rabawyzna.pl
, w dniu:  14‑06‑2022 12:10:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
29‑08‑2023 11:03:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive