Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

27‑06‑2022 12:47:06
Obwieszczenie o wycofaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów poprzez poddanie ich procesowi kruszenia”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

23‑06‑2022 14:13:50
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SKAWA, GMINA RABA WYŻNA, Działka nr: 147/30 gmina Raba Wyżna, pow. nowotarski, woj. małopolskie
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

13‑06‑2022 11:38:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów poprzez poddanie ich procesowi kruszenia”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

08‑06‑2022 11:40:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SKAWA, GMINA RABA WYŻNA, Działka nr: 147/30 gmina Raba Wyżna, pow. nowotarski, woj. małopolskie”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

31‑05‑2022 11:40:02
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Harkabuz”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

06‑05‑2022 14:20:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Harkabuz”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

04‑05‑2022 10:19:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 04.05.2022 r., w sprawie wydania decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta gminy Raba Wyżna

04‑04‑2022 12:52:41
Obwieszczenie o zgromadzonych wszystkich niezbędnych dokumentach potrzebnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

25‑03‑2022 11:42:02
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie , WS-II.7570.5.334.2015.JB

10‑03‑2022 09:22:18
Zawiadomienie o ustaleniu odszkodowania w łącznej wysokości
61 175 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych) za nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obr. Skawa, jedn. ewid. Raba Wyżna, powiat nowotarski, woj. małopolskie, oznaczone działkami ewid.: nr 1018 o pow. 0,0611 ha i nr 1019 o pow. 0,0766 ha, przeznaczone pod inwestycję drogową pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków –Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój od km 713+580,21 do km 729+410,00 oraz budowa
nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka od km 0+000,00 do km0+877,22”, zgodnie z ostateczną decyzją nr 11/2014 Wojewody Małopolskiego z 22 grudnia 2014 r.,znak: WI-IX.7820.1.2.2014; oraz w punkcie 2 o zobowiązaniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do wypłaty ustalonego odszkodowania do depozytu sądowego – na okres dziesięciu lat, jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 26 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Bal
email: sbal@rabawyzna.pl
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Data ostatniej aktualizacji:
27‑06‑2022 12:54:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive