Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

Ogłoszenie, WS-II.7570.546.2020.ADT

15‑06‑2021 11:07:11
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działkanr 2275/1 (powstałą z podziału dz. 2275), obr. Sieniawa jedn. ewid. Raba Wyżna objętą decyzją Wojewody Małopolskiego nr 26/2020 z 25 czerwca 2020 r., znak: WI-XI. 7820.1.57.2019.MS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47 klasy GP relacji Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od km 5+009 do 21+104 o długości 16,095 km w województwie małopolskim, powiecie nowotarskim, na terenie gminy Rabka
Zdrój w miejscowości Rdzawka, gminy Raba Wyżna w miejscowości Sieniawa, gminy Nowy Targ
w miejscowościach Klikuszowa i Lasek oraz w mieście Nowy Targ, której nadano rygor natychmiastowej
wykonalności.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie, WS-II.7570.5.574.2020.ADT

15‑06‑2021 11:00:43
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działki nr 2821/24 i 2821/25 (powstałe z podziału dz. 2821/2), obr. Sieniawa jedn. ewid. Raba Wyżna objęte decyzją Wojewody Małopolskiego nr 26/2020 z 25 czerwca 2020 r., znak: WI-XI. 7820.1.57.2019.MS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47 klasy GP relacji Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od km 5+009 do 21+104 o długości 16,095 km w województwie małopolskim, powiecie nowotarskim, na terenie gminy Rabka Zdrój w miejscowości Rdzawka, gminy Raba Wyżna w miejscowości Sieniawa, gminy Nowy Targ wmiejscowościach Klikuszowa i Lasek oraz w mieście Nowy Targ, której nadano rygor natychmiastowej
wykonalności.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja do Publicznej Wiadomości

14‑06‑2021 09:37:31

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI- Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu decyzji Nr 19/BZ/2021 znak: WI-XI.7840.1.38.2020.MT o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa ściany oporowej w km od 33,203 do km 33,301 LK nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka w ramach inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka-Zakopane" oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane" w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane” - Branża Obiekty inżynierskie, na działce nr 7112/11 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. 121111_2 Raba Wyżna (teren zamknięty).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

19‑03‑2021 11:16:21
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk  w miejscowości Podsarnie”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

17‑02‑2021 10:58:57

Obwieszczenie o zgromadzonych niezbędnych dokumentach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk  w miejscowości Podsarnie”

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

17‑02‑2021 10:55:39

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk  w miejscowości Podsarnie”

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

18‑01‑2021 12:55:56

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk  w miejscowości Podsarnie”

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego, WI-IV.746.1.70.2020

08‑01‑2021 09:29:50
OBWIESZCZENIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGOzawiadamiającego strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

22‑07‑2020 12:38:57
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości objęte decyzją Nr 26/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. znak: WI-XI.7820.1.57.2019.MS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47 klasy GP relacji Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od km 5+009 do 21+104 o długości 16,095 km w województwie małopolskim, powiecie nowotarskim, na terenie gminy Rabka Zdrój w miejscowości Rdzawka, gminy Raba Wyżna w miejscowości Sieniawa, gminy Nowy Targ w miejscowościach Klikuszowa i Lasek oraz w mieście Nowy Targ, której nadano rygor natychmiastowej
wykonalności
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

01‑07‑2020 14:22:08
Dotyczy wydania decyzji nr 26/2020 z 25.06.2020 o zezwaleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47 relacji Rabka Zdrój - zakopane na odcinku Rdzawka - Nowy Targ
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Wójciak
email: mwojciak@rabawyzna.pl tel.:jmaciol
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
17‑06‑2021 09:42:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive