Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego

29‑11‑2023 13:33:45
STAROSTA NOWOTARSKI -zawiadamia, że w dniu 28.11.2023 r. została wydana decyzja nr Z-17/23, znak:
BA.6740.4.27.2023.MT dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy
Targ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1668K Rabka (ul. Sądecka- Rynek- ul. Kilińskiego)- Skawa- Naprawa w km 4+701,0-4+806,2
w m. Skawa gm. Raba Wyżna".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja do publicznej wiadomości, WI-II.7840.1.52.2023.MAP

23‑11‑2023 08:56:23
Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 20 listopada 2023 r. decyzji Nr 13/BK/2023 znak:
WI-II.7840.1.52.2023.MAP o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.:
Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury kolejowej w ciągu linii kolejowej nr 97
oraz linii kolejowej nr 98 w ramach zadania inwestycyjnego: "Zaprojektowanie i wykonanie
robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka -
Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na
odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane"...
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne, WI-IV.746.1.51.2023

23‑11‑2023 08:51:25
WOJEWODA MAŁOPOLSKI -
zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 22 listopada 2023 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa ściany oporowej nr 1
w km 5+415,80 – 5+455,40 linii kolejowej nr 99, realizowana w ramach zadania:
„Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii
kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy
w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99
Chabówka – Zakopane”, dla działki nr 3624, obręb 0005, Raba Wyżna
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

26‑10‑2023 13:08:22
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o wydaniu 25 października 2023 r. postanowienia nr 123/W/2023
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego WI-IV.746.1.49.2023

26‑10‑2023 13:00:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

24‑10‑2023 14:09:48

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) informuje, że Koło łowieckie „Ponowa” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 206

Szczegóły w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego - BA.6740.4.31.2023.BB

20‑10‑2023 10:20:42

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Uednolity tekst: Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm. -  dalej Kpa) oraz art.  11f  ust. 3 i 4 ustawy  z dnia  1O kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 162-dalej Specustawa),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Rafała Pik, ul. Towarowa 31, 43-460 Wisła, zostało wszczęte postępowanie  administracyjne znak: BA.6740.4.31.2023.BB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno­ budowlanego dla inwestycji pod nazwą: 

BUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI NA RZECE RABA W CIĄGU DROGI GMINNEJ  DZ. EWID. NR 360512,  3483, 22514 W MIEJSCOWOŚCI  RABA WYŻNA (nr drogi gminnej: 364030K)

W załaczeniu Obwieszczenie w formacie pdf - scan dokumentu oraz w formacie docx
 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego - BA.6740.4.22.2023.BB

19‑10‑2023 10:52:23

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm. - dalej Kpa) oraz art. 1 lf ust. 3 i 4 ustawy z dnia 1 O kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 162 - dalej Specustawa), 

STAROSTA NOWOTARSKI 

zawiadamia, że w dniu 29.09.2023r. została wydana decyzja nr Z-14/2023, znak: BA.6740.4.22.2023.BB na rzecz Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, działającego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Krzysztofa Waniczka, adres do korespondencji: ul. Węgierska 146A, 33-300 Nowy Sącz, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1664K Harkahuz - Piekielnik w miejscowości Bukowina Osiedle w km od 1+767.08 do 2+524.40. 

 

W załaczeniu Obwieszczenie w formacie pdf - scan dokumentu oraz w formacie docx

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

18‑10‑2023 11:54:04
Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) informuje, że Koło łowieckie „BÓR” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 191
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

16‑10‑2023 13:42:52

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) informuje, że Koło łowieckie „Knieja” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 192.

Szczegóły w załączniku.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 75 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Wójciak
email: mwojciak@rabawyzna.pl
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2023 13:37:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive