Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Strona zawiera publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zgodnie z par. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 110 poz 1058)

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie - wyszukiwanie kart w wykazie - zobacz
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wymiana starych pieców węglowych na ekologiczne w Gminie Raba Wyżna

03‑11‑2016 10:02:05

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach poddziałań: 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji -SPR i 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) -SPR, na potrzeby realizacji projektów „Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna”, dofinansowanych ze źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 osoby zainteresowane wymianą starych kotłów węglowych mogą składać deklarację w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej (Sala Obsługi Klienta, Sekretariat) od dnia 03 listopada 2016 r. do dnia  30 listopada 2016r.

Pełna informacja i ankieta w załaczeniu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raba Wyżna

14‑09‑2016 10:36:05

OBWIESZCZENIE
Wyłożenie do publicznego wglądu:
Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raba Wyżna

Wójt Gminy Raba Wyżna zawiadamia:
Działając na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) o wyłożeniu do wglądu publicznego: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raba Wyżna”.
Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 14.09.2016 r. do 05.10.2016 r.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy : www.bip.rabawyzna.pl zakładka Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną
i paliwo gazowe oraz gospodarką niskoemisyjną na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Uwagi proszę składać osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać na adres:
Urząd Gminy Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna
lub drogą mailową na adres:
pgn.rabawyzna@gmail.com
lub bezpośrednio do Wykonawcy:
Ecovidi Piotr Stańczuk
Ul. Łukasiewicza 1, lok.303, 31-429 Kraków

Osobą do kontaktu jest p. Joanna Morawska, tel.503-56-47-47

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Pomniki przyrody na terenie Gminy Raba Wyżna - wykaz
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Wykaz pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Raba Wyżna


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Bal
email: sbal@rabawyzna.pl
, w dniu:  14‑05‑2007 09:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2017 14:08:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive