Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Strona zawiera publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zgodnie z par. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 110 poz 1058)

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie - wyszukiwanie kart w wykazie - zobacz

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raba Wyżna

29‑07‑2020 12:17:18

OBWIESZCZENIE


 

Wójt Gminy Raba Wyżna zawiadamia:

Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875, 1086), Wójt Gminy Raba Wyżna zawiadamia:

o wyłożeniu do wglądu publicznego:

Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raba Wyżna na lata 2016-2030

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 29 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.rabawyzna.pl zakładka Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Uwagi proszę składać osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach urzędowania lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Raba Wyżna

34-721 Raba Wyżna 41

Osobą do kontaktu jest p. Grażyna Madeja, tel. 18 26 91 271.


 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Raba Wyżna na lata 2019-2022

11‑03‑2019 10:10:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raba Wyżna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
20‑10‑2017 13:58:11

OBWIESZCZENIE

Wyłożenie do publicznego wglądu:

Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raba Wyżna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Wójt Gminy Raba Wyżna zawiadamia:

Działając na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.1875) w związku z art.39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U.2017.1405 z późniejszymi zmianami)

O wyłożeniu do wglądu publicznego:

Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raba Wyżna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 20.10.2017 r. do
14.11.2017 r.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy : www.bip.rabawyzna.pl zakładka Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane programem ochrony środowiska na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.


 

Uwagi proszę składać osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna

lub drogą mailową na adres:

urzad@rabawyzna.pl


 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wymiana starych pieców węglowych na ekologiczne w Gminie Raba Wyżna

03‑11‑2016 10:02:05

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach poddziałań: 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji -SPR i 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) -SPR, na potrzeby realizacji projektów „Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna”, dofinansowanych ze źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 osoby zainteresowane wymianą starych kotłów węglowych mogą składać deklarację w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej (Sala Obsługi Klienta, Sekretariat) od dnia 03 listopada 2016 r. do dnia  30 listopada 2016r.

Pełna informacja i ankieta w załaczeniu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raba Wyżna

14‑09‑2016 10:36:05

OBWIESZCZENIE
Wyłożenie do publicznego wglądu:
Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raba Wyżna

Wójt Gminy Raba Wyżna zawiadamia:
Działając na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) o wyłożeniu do wglądu publicznego: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raba Wyżna”.
Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 14.09.2016 r. do 05.10.2016 r.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy : www.bip.rabawyzna.pl zakładka Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną
i paliwo gazowe oraz gospodarką niskoemisyjną na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Uwagi proszę składać osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać na adres:
Urząd Gminy Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna
lub drogą mailową na adres:
pgn.rabawyzna@gmail.com
lub bezpośrednio do Wykonawcy:
Ecovidi Piotr Stańczuk
Ul. Łukasiewicza 1, lok.303, 31-429 Kraków

Osobą do kontaktu jest p. Joanna Morawska, tel.503-56-47-47

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Pomniki przyrody na terenie Gminy Raba Wyżna - wykaz
03‑06‑2015 12:35:54
Wykaz pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Raba Wyżna


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Bal
email: sbal@rabawyzna.pl tel.:jmaciol
, w dniu:  14‑05‑2007 09:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  14‑05‑2007 09:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑07‑2020 12:19:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie