Konsultacje społeczne


Na tej stronie publikowane są informacje o bieżących konsultacjach społecznych.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Raba Wyżna z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

25‑09‑2023 13:11:15

Na podstawie Uchwały Nr LI/447/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2010 r. w sprawie „Regulaminu konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Raba Wyżna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.


1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Raba Wyżna, na temat projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

a. Termin rozpoczęcia konsultacji:  03.10.2023 r.
b. Termin zakończenia konsultacji: 17.10.2023 r.

3. Forma konsultacji: 
Podmioty biorące udział w konsultacjach mają możliwość wyrażenia opinii i wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wypełniony formularz należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Raba Wyżna, przesłać pocztą na adres Urzędu  Gminy Raba Wyżna 34-721 Raba Wyżna 41 (liczy się data wpływu do Urzędu), bądź przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@rabawyzna.pl 

4. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Gminy.
5. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.

6. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna, w pokoju nr 1.08 oraz pod numerem telefonu 182691268.

 

Wójt Gminy Raba Wyżna
      mgr Andrzej Dziwisz
 

W załączeniu protokół z konsultacji

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Raba Wyżna na rok 2023

19‑09‑2022 09:49:38

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/447/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2010 r. w sprawie „Regulaminu konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Raba Wyżna zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania uwag do rocznego programu współpracy na 2023 rok.

Termin konsultacji od 27 września do 10 października 2022 r.

Uwagi do projektu rocznego programu prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy na adres:

34-721 Raba Wyżna 41

lub drogą elektroniczną e-mail: urzad@rabawyzna.pl

według następującego wzoru:

 

1. Nazwa podmiotu

..............................................................................................................

2. Obecny zapis

...............................................................................................................

3. Proponowany zapis

..............................................................................................................

4. Uzasadnienie

.............................................................................................................

5. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

.............................................................................................................

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Lipkowski
email: rlipkowski@rabawyzna.pl
, w dniu:  02‑01‑2011 15:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  02‑01‑2011 15:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑09‑2023 13:16:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie