Konsultacje społeczne


Na tej stronie publikowane są informacje o bieżących konsultacjach społecznych.

Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami realizującymi zadania publiczne na terenie Gminy Raba Wyżna na 2018r.

14‑11‑2017 13:27:20

Protokół  

w sprawie wyników  konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami realizującymi  zadania publiczne na terenie Gminy Raba Wyżna na 2018r.
      
          Konsultacje odbyły się dwóch formach:

1. Poprzez ogłoszenie  w Biuletynie Informacyjnym Gminy ( BIP) konsultacji w terminie od 06.11.2017r. do 12.11.2017r. - w terminie tym nie zgłoszono żadnych uwag.
2. W dniu 13.11.2017r. zorganizowano spotkanie konsultacyjne, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji realizujących zadania publiczne oraz pracownicy Urzędu Gminy: Sekretarz Gminy Robert Migiel, Estera Możdżeń i Stanisław Krauzowicz.
Po omówieniu  projektu uchwały  w sprawie uchwalenia  Rocznego Programu  Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2018 – potwierdzono zasadność utrzymania zakresu przedmiotowego wraz z priorytetami ( brak uwag do projektu ).
 
 W dalszej  części spotkania w formie informacji omawiano  sprawy dotyczące rozliczania zadań, zwrócono uwagę    na: wykonywanie rodzaju zadań zgodnie z podanymi w ofercie, rachunki muszą posiadać daty z okresu realizacji zadania; a mianowicie od daty podpisania umowy do 30  listopada danego roku i opisane na jakie zadanie zostały wykorzystane oraz w jakiej  proporcji tj. środki z dofinansowania, a środki własne. Praca wolontariatu winna być udokumentowana. Na ogłoszeniach i plakatach powinny być umieszczane informacje o dofinansowaniu danego zadania z budżetu Gminy Raba Wyżna.
Na tym protokół zakończono.    


Wyk.S.Krauzowicz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Konsultacje uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
30‑10‑2017 13:50:54

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/447/2010  Rady Gminy Raba Wyżna  z dnia 30 września 2010r. w sprawie „Regulaminu  konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów  prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Raba Wyżna
zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych  oraz podmiotów prowadzących  działalność pożytku publicznego do składania uwag  do projektu rocznego programu współpracy na 2018 rok.
Termin konsultacji: od 06.11.2017 do 12.11. 2017 r.


Uwagi do projektu rocznego programu prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy   na adres 34-721 Raba Wyżna 41 lub drogą elektroniczną e-mail: urzad@rabawyzna.pl  według następującego wzoru:

        1. Nazwa podmiotu
           .................................................................................
           
        2. Obecny zapis
           .................................................................................
           
        3. Proponowany zapis
           .................................................................................
           
        4. Uzasadnienie
           .................................................................................
           
        5. Podpis osoby uprawnionej o reprezentowania
           ...............................................
       

Załącznik :
uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami , wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018  rok.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
269KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  02‑01‑2011 15:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  02‑01‑2011 15:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑11‑2017 13:29:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie