Konsultacje społeczne


Na tej stronie publikowane są informacje o bieżących konsultacjach społecznych.

Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami realizującymi zadania publiczne na terenie Gminy Raba Wyżna na 2021 r.

23‑11‑2020 14:31:22

Protokół  

z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami realizującymi zadania publiczne na terenie Gminy Raba Wyżna na 2021r.

    Konsultacje odbyły się poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raba Wyżna (www.bip.rabawyzna.pl)  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.rabawyzna.pl) komunikatu o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami realizującymi zadania publiczne  na terenie Gminy Raba Wyżna na 2020 r. w terminie od 16.11.2020 r. do 23.11.2020 r. W ww. terminie nie zgłoszono żadnych uwag do projektu uchwały.


Wyk. S.Krauzowicz

Raba Wyżna 2020.11.23

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Raba Wyżna na 2021 r.

09‑11‑2020 14:19:48

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/447/2010  Rady Gminy Raba Wyżna  z dnia 30 września 2010 r. w sprawie „Regulaminu  konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Raba Wyżna
zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących  działalność pożytku publicznego do składania uwag  do rocznego programu współpracy na 2021 rok.
Termin konsultacji od 16  listopada do 23 listopada 2020 r.


Uwagi do projektu rocznego programu prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy   na adres 34-721 Raba Wyżna 41 lub drogą elektroniczną e-mail: urzad@rabawyzna.pl  według następującego wzoru:

        1. Nazwa podmiotu
           .................................................................................................
           
        2. Obecny zapis
           ................................................................................................
           
        3. Proponowany zapis
           .................................................................................................
           
        4. Uzasadnienie
           .................................................................................................
           
        5. Podpis osoby uprawnionej o reprezentowania
           ...............................................

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  02‑01‑2011 15:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  02‑01‑2011 15:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑05‑2021 14:32:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie