Konsultacje społeczne


Na tej stronie publikowane są informacje o bieżących konsultacjach społecznych.

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Raba Wyżna na rok 2022.

29‑10‑2021 14:34:27

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/447/2010  Rady Gminy Raba Wyżna  z dnia 30 września 2010 r. w sprawie „Regulaminu  konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów  prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Raba Wyżna zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych  oraz podmiotów prowadzących  działalność pożytku publicznego do składania uwag  do rocznego programu współpracy na 2022 rok.

Termin konsultacji  od 05  listopada do 19 listopada 2021 r.


Uwagi do projektu rocznego programu prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy na adres:

34-721 Raba Wyżna 41

lub drogą elektroniczną e-mail: urzad@rabawyzna.pl 

według następującego wzoru:

1. Nazwa podmiotu
.............................................................................................................
           
2. Obecny zapis
.............................................................................................................
           
3. Proponowany zapis
.............................................................................................................
           
4. Uzasadnienie
.............................................................................................................
           
5. Podpis osoby uprawnionej o reprezentowania

.............................................................................................................

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  02‑01‑2011 15:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  02‑01‑2011 15:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑10‑2021 14:37:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie