Konsultacje społeczne


Na tej stronie publikowane są informacje o bieżących konsultacjach społecznych.

Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami realizującymi zadania publiczne na terenie Gminy Raba Wyżna na 2018r.

14‑11‑2017 13:27:20

Protokół  

w sprawie wyników  konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami realizującymi  zadania publiczne na terenie Gminy Raba Wyżna na 2018r.
      
          Konsultacje odbyły się dwóch formach:

1. Poprzez ogłoszenie  w Biuletynie Informacyjnym Gminy ( BIP) konsultacji w terminie od 06.11.2017r. do 12.11.2017r. - w terminie tym nie zgłoszono żadnych uwag.
2. W dniu 13.11.2017r. zorganizowano spotkanie konsultacyjne, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji realizujących zadania publiczne oraz pracownicy Urzędu Gminy: Sekretarz Gminy Robert Migiel, Estera Możdżeń i Stanisław Krauzowicz.
Po omówieniu  projektu uchwały  w sprawie uchwalenia  Rocznego Programu  Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2018 – potwierdzono zasadność utrzymania zakresu przedmiotowego wraz z priorytetami ( brak uwag do projektu ).
 
 W dalszej  części spotkania w formie informacji omawiano  sprawy dotyczące rozliczania zadań, zwrócono uwagę    na: wykonywanie rodzaju zadań zgodnie z podanymi w ofercie, rachunki muszą posiadać daty z okresu realizacji zadania; a mianowicie od daty podpisania umowy do 30  listopada danego roku i opisane na jakie zadanie zostały wykorzystane oraz w jakiej  proporcji tj. środki z dofinansowania, a środki własne. Praca wolontariatu winna być udokumentowana. Na ogłoszeniach i plakatach powinny być umieszczane informacje o dofinansowaniu danego zadania z budżetu Gminy Raba Wyżna.
Na tym protokół zakończono.    


Wyk.S.Krauzowicz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  02‑01‑2011 15:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  02‑01‑2011 15:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑11‑2017 13:29:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie