Konsultacje społeczne


Na tej stronie publikowane są informacje o bieżących konsultacjach społecznych.

Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami realizującymi zadania publiczne na terenie Gminy Raba Wyżna na 2020 r.

19‑11‑2019 09:13:54

Protokół  z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami realizującymi zadania publiczne na terenie Gminy Raba Wyżna na 2020r.

    Konsultacje odbyły się poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raba Wyżna (www.bip.rabawyzna.pl)  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.rabawyzna.pl) komunikatu o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami realizującymi zadania publiczne  na terenie Gminy Raba Wyżna na 2020 r. w terminie od 30.10.2019r. do 13.11.2019r. W ww. terminie nie zgłoszono żadnych uwag do projektu uchwały.

Wyk. S.Krauzowicz

Raba Wyżna 2019.11.18

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

23‑10‑2019 12:30:49

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/447/2010  Rady Gminy Raba Wyżna  z dnia 30 września 2010r. w sprawie „Regulaminu  konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów  prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Raba Wyżna
zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych  oraz podmiotów prowadzących  działalność pożytku publicznego do składania uwag  do projektu rocznego programu współpracy na 2012 rok.
Termin konsultacji od 30 października do 13 listopada 2019 r.


Uwagi do projektu rocznego programu prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy   na adres 34-721 Raba Wyżna 41 lub drogą elektroniczną e-mail: urzad@rabawyzna.pl  według następującego wzoru:

        1. Nazwa podmiotu
           .................................................................................
           
        2. Obecny zapis
           .................................................................................
           
        3. Proponowany zapis
           .................................................................................
           
        4. Uzasadnienie
           .................................................................................
           
        5. Podpis osoby uprawnionej o reprezentowania
           ...............................................
       

Załącznik :
projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami , wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020  rok.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  02‑01‑2011 15:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  02‑01‑2011 15:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑11‑2019 09:14:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie