Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego, BA.6740.4.2.2022.MT

11‑05‑2022 10:19:15
Obwieszczenie Starosty Nowotarsiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr Z-3/22, znak: BA.6740.4.2.2022.MT  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678 K Raba Wyżna- Podwilk od km 11+159.00 do km 11+500,00 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na potoku Bez Nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna-Podwilk w km 11+205.00 oraz rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na potoku Orawka w ciągu drogi powiatowej nr 1678 K Raba Wżna- Podwilk w km 11+439.80 w miejscowości Podsarnie.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, WI-II.7840.1.22.2022.MT

10‑05‑2022 13:27:06
Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 6 maja 2022 r. decyzji Nr 26/BZ/2022 znak: WI-II.7840.1.22.2022.MT o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa peronu nr 1 na mijance i przystanku osobowym Skawa od km 28,100 do km 28,375 (wg kilometracji projektowanej linii kolejowej nr 98) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn. "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka" realizowanego w ramach zadania "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina–Sucha Beskidzka–Chabówka–Zakopane", identyfikator działki ewidencyjnej: 121111_2.0008.7112/11; jedn. ewid. 121111_2 Raba Wyżna, obr. 0008 Skawa, działka nr 7112/11 (teren zamknięty).
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

06‑05‑2022 14:20:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Harkabuz”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

04‑05‑2022 10:19:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 04.05.2022 r., w sprawie wydania decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta gminy Raba Wyżna

04‑04‑2022 12:52:41
Obwieszczenie o zgromadzonych wszystkich niezbędnych dokumentach potrzebnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

25‑03‑2022 11:42:02
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie , WS-II.7570.5.334.2015.JB

10‑03‑2022 09:22:18
Zawiadomienie o ustaleniu odszkodowania w łącznej wysokości
61 175 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych) za nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obr. Skawa, jedn. ewid. Raba Wyżna, powiat nowotarski, woj. małopolskie, oznaczone działkami ewid.: nr 1018 o pow. 0,0611 ha i nr 1019 o pow. 0,0766 ha, przeznaczone pod inwestycję drogową pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków –Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój od km 713+580,21 do km 729+410,00 oraz budowa
nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka od km 0+000,00 do km0+877,22”, zgodnie z ostateczną decyzją nr 11/2014 Wojewody Małopolskiego z 22 grudnia 2014 r.,znak: WI-IX.7820.1.2.2014; oraz w punkcie 2 o zobowiązaniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do wypłaty ustalonego odszkodowania do depozytu sądowego – na okres dziesięciu lat, jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

11‑02‑2022 13:59:49

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 z późn. zm.) informuje, że Koło łowieckie „PONOWA” przeprowadzi polowanie zbiorowe na drapieżniki w obwodzie łowieckim nr 229, w dniu 26.02.2022 r., na terenie miejscowości: Bukowina – Osiedle i Podsarnie.

Rozpoczęcie polowania zbiorowego - godz. 8.00, zakończenie - godz. 16.00

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, opublikowanie
w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

 

                                     Wójt Gminy Raba Wyżna

                                      /-/

                                           mgr Andrzej Dziwisz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

25‑01‑2022 13:15:35

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 z późn. zm.) informuje, że Koło łowieckie „Knieja” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 207, w dniach:
1. 06.02.2022 r. - Skawa: Luboń Wielki
2. 13.02.2022 r. - Skawa: Luboń Wielki
3. 20.02.2022 r. - Skawa: Luboń Wielki
4. 27.02.2022 r. - Skawa: Luboń Wielki
Rozpoczęcie polowań zbiorowych — godz. 8.00, zakończenie — godz. 16.00

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Raba Wyżna
                                                                                                                                                                                                                    /-/
                                                                                                                                                                                                      mgr Andrzej Dziwisz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

11‑01‑2022 13:20:50

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 z późn. zm.) informuje, że Koło łowieckie „Knieja” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 207, w terminach i miejscach podanych w załączniku nr 1 do obwieszczenia.

Załącznik nr 1 do obwieszczenia:
- Informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 Koła Łowieckiego Knieja w Skawie ZO Nowy Sącz.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

 

Wójt Gminy Raba Wyżna

                 /-/               
mgr Andrzej Dziwisz

W załączeniu skan podpisanego obwieszczenia oraz informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 dla Koła łowieckiego Knieja w Skawie ZO Nowy Sącz.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 23 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Wójciak
email: mwojciak@rabawyzna.pl
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2022 10:29:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie