Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego, KN.ZUZ.3.4210.45.2024.MU

19‑02‑2024 08:52:33

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych WK1 do rowu w km 8+810,0 DP 1678K,
wraz z umocnieniem dna i skarp rowu, na dz. nr ewid. 3236, 3299/6, 3322/1 w m. Podsarnie,
gm. Raba Wyżna.
2. Likwidację prawostronnego rowu przydrożnego w km 8+687,4 – 8+810,0 DP 1678K,
na długości ok. 123,60 m, wraz z istniejącą infrastrukturą (przepustami w km 8+693,5,
8+725,3, 8+752,9 i 8+759,5) na dz. nr ewid. 3236, 3299/3, 3299/4, 3299/6, 3299/7, 3299/8,
3299/9, 3299/10, 3299/11, 3301/37, 3301/38, 3304/1 i 3322/1 w m. Podsarnie, gm. Raba
Wyżna i na dz. nr 4/1, 4/2 i 2879 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna.
3. Przebudowę prawostronnego rowu przydrożnego w km 8+684,1 – 8+687,4 DP 1678K
na dz. nr ewid. 4/1, 4/2 i 2879 w m. Harkabuz, gm. Raba Wyżna.
4. Likwidację przepustu pod drogą powiatową w km 8+690,8 DP 1678K na dz. nr ewid. 3298/5
i 3322/1 w m. Podsarnie, gm. Raba Wyżna.
5. Odprowadzanie do rowu, poprzez projektowany wylot WK1 w km 8+810,0 DP 1678K,
na dz. nr ewid. 3236, 3299/6, 3322/1 w m. Podsarnie, gm. Raba Wyżna, wód opadowych
lub roztopowych pochodzących ze zlewni drogi powiatowej,
w związku z inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk
w miejscowości Podsarnie, gm. Raba Wyżna”.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa małopolskiego

18‑01‑2024 09:58:48

W okresie od dnia 01 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. przeprowadzona zostanie na obszarze województwa małopolskiego kwalifikacja wojskowa.

 

Treść obwieszczenia zawarta jest w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

29‑12‑2023 09:53:23
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

24‑10‑2023 14:09:48

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) informuje, że Koło łowieckie „Ponowa” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 206

Szczegóły w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

18‑10‑2023 11:54:04
Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) informuje, że Koło łowieckie „BÓR” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 191
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

16‑10‑2023 13:42:52

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) informuje, że Koło łowieckie „Knieja” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 192.

Szczegóły w załączniku.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

16‑10‑2023 08:57:49

Wójt Gminy Raba Wyżna na podstawie art. 21 ust.4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. ( tj. Dz. U. z 2022r. poz. 672 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa będących własnością Parafii Rzymskokatolickiej w Rabie Wyżnej, zlokalizowanych na terenie powiatu nowotarskiego, na obszarze gminy Raba Wyżna, obręb Raba Wyżna.

Szczegóły w załączniku

Dokumenty:
Plik pdf obwieszczenie -skan.pdf
16‑10‑2023 08:59:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
226KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf obwieszczenie dostępne.pdf
16‑10‑2023 08:59:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
79KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

12‑10‑2023 12:49:30

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) informuje, że Koło łowieckie „Głuszec” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 207

Szczegóły w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

06‑10‑2023 13:09:17

 Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) informuje, że Koło łowieckie „SZARAK” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 221

Szczegóły w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

04‑07‑2023 13:15:22
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 58 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Wójciak
email: mwojciak@rabawyzna.pl
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Data ostatniej aktualizacji:
19‑02‑2024 08:55:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie