Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

21‑10‑2021 11:04:22

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 z późn. zm.) informuje, że Koło łowieckie „Głuszec” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 228,
w dniach:
1. 07.11.2021 r. - łowisko Raba Wyżna
2. 14.11.2021 r. - łowisko Bielanka
3. 21.11.2021 r. - łowisko Sieniawa Jamne
4. 05.12.2021 r.- łowisko Sieniawa Bucznik
5. 02.01.2022 r. - łowisko Rdzawka II
6. 09.01.2022 r. - łowisko Bielanka
7. 16.01.2022 r. - łowisko Raba Wyżna
Rozpoczęcie polowań zbiorowych - godz. 8.00, zakończenie - godz. 16.00

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

18‑10‑2021 11:13:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 18.10.2021 r., znak: GRO.6220.4.2021, dotyczące wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wieży telekomunikacyjnej Emitel S. A. o wysokości maksymalnej 51,5 m. n. p. t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S. A. o nazwie KNO_Raba Wyżna _BielankaEmitel/26229”.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, KR.RUZ.4210.235.2021.MLP

18‑10‑2021 10:54:38
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania- zawiadamia, że na wniosek spółki PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:
1) likwidacja rowów przytorowych,
2) odbudowę i wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, tj. odbudowę drenażu na stacji
Raba Wyżna DS1-D3, Ds4-Ds12, Ds13-Ds16 oraz wykonanie drenaży na przejazdach kolejowych,
drenaży wzdłuż torów szlakowych
3) wykonanie wylotów z projektowanych drenaży i odwodnienia liniowego przy przejazdach do wód lub
do urządzeń wodnych,
4) przebudowę istniejących rowów przytorowych,
5) umocnienie rowów i cieków przecinających linię kolejową,
6) wykonanie rowu przytorowego, prawostronnego R11-R12,
7) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych oraz do wód,
w związku z projektem pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku
linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce
w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach
projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha-Beskidzka – Chabówka –
Zakopane” oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

15‑10‑2021 10:42:57

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 z późn. zm.) informuje, że Koło łowieckie „Knieja” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 207, w terminach i miejscach podanych w załączniku nr 1 do obwieszczenia.

Załącznik nr 1 do obwieszczenia:
- Informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 Koła Łowieckiego Knieja w Skawie ZO Nowy Sącz.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

27‑09‑2021 11:54:11

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) informuje, że Koło łowieckie „SZARAK” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 189, w terminach i miejscach podanych w załączniku nr 1 do obwieszczenia.

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:
- Plan polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 dla Koła Łowieckiego „SZARAK”

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

15‑09‑2021 13:00:01
Obwieszczenie o zgromadzonych wszystkich niezbędnych dokumentach potrzebnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa wieży telekomunikacyjnej Emitel S. A. o wysokości maksymalnej 51,5 m. n. p. t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S. A. o nazwie KNO_Raba Wyżna _BielankaEmitel/26229"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

29‑07‑2021 12:29:20
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa wieży telekomunikacyjnej Emitel S. A. o wysokości maksymalnej 51,5 m. n. p. t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S. A. o nazwie KNO_Raba Wyżna _BielankaEmitel/26229”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

28‑07‑2021 11:51:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa wieży telekomunikacyjnej Emitel S. A. o wysokości maksymalnej 51,5 m. n. p. t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S. A. o nazwie KNO_Raba Wyżna _BielankaEmitel/26229"

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

19‑03‑2021 11:16:21
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk  w miejscowości Podsarnie”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

17‑02‑2021 10:58:57

Obwieszczenie o zgromadzonych niezbędnych dokumentach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk  w miejscowości Podsarnie”

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Bal
email: sbal@rabawyzna.pl tel.:jmaciol
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Data ostatniej aktualizacji:
21‑10‑2021 11:07:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie