Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

Obwieszczenie

23‑10‑2020 09:07:34

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) informuje, że Koło łowieckie „SZARAK” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 189, w terminach i miejscach podanych w załączniku nr 1 do obwieszczenia. Rozpoczęcie polowań zbiorowych - godz. 8.00, zakończenie - godz. 15.00.


Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:
- Kalendarz polowań zbiorowych Koła łowieckiego „SZARAK” w Jordanowie na sezon łowiecki 2020/2021

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji nr 41/2020 z dnia 13.10.2020 r.

22‑10‑2020 09:09:43

Informacja do publicznej wiadomości- Wojewoda Małopolski informuje, że wydał decyzję Nr 41/2020 z 13 października 2020 r., znak: WI-XI.7820.1.40.2019.MMa, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 958 klasy G:

odcinek 01 od km 0+030,00 (odc. ref. 010) do km 1+082,00 (odc. ref. 010);

odcinek 02 od km 2+582,55 (odc. ref. 010) do km 2+860,46 (odc. ref. 010);

odcinek 03 od km 3+540,00 (odc. ref. 010) do km 4+800,00 (odc. ref. 010)

w m. Chabówka gmina Rabka Zdrój; Rokiciny Podhalańskie, Raba Wyżna, gmina Raba Wyżna, powiat nowotarski, województwo małopolskie w ramach zadania: „Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1“.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Wojewody Małopolskiego nr 41/2020 z 13.10.2020 r.

22‑10‑2020 09:01:19

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego- zawiadomienie, że na wniosek inwestora – Zarządu Województwa Małopolskiego, 13 października 2020r. została wydana decyzja Nr 41/2020, znak: WI-XI.7820.1.40.2019.MMa, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 958 klasy G:

  • odcinek 01 od km 0+030,00 (odc. ref. 010) do km 1+082,00 (odc. ref. 010);

  • odcinek 02 od km 2+582,55 (odc. ref. 010) do km 2+860,46 (odc. ref. 010);

  • odcinek 03 od km 3+540,00 (odc. ref. 010) do km 4+800,00 (odc. ref. 010);

w m. Chabówka gmina Rabka Zdrój; Rokiciny Podhalańskie, Raba Wyżna, gmina Raba Wyżna, powiat nowotarski, województwo małopolskie w ramach zadania: „Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1“.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

21‑10‑2020 11:31:46

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) informuje, że Koło łowieckie „Głuszec” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 228, w dniach 08.11.2020 r. - łowisko Raba Wyżna oraz 15.11.2020 r. - łowisko Bielanka. Rozpoczęcie polowań zbiorowych - godz. 8.00, zakończenie - godz. 16.00

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

16‑10‑2020 09:54:01

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia
13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) informuje, że Koło łowieckie „Knieja” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 207,
w terminach i miejscach podanych w załączniku nr 1 do obwieszczenia.

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:
- Plan polowań koła łowieckiego Knieja w Skawie ZO Nowy Sącz

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

22‑07‑2020 12:38:57
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości objęte decyzją Nr 26/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. znak: WI-XI.7820.1.57.2019.MS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47 klasy GP relacji Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od km 5+009 do 21+104 o długości 16,095 km w województwie małopolskim, powiecie nowotarskim, na terenie gminy Rabka Zdrój w miejscowości Rdzawka, gminy Raba Wyżna w miejscowości Sieniawa, gminy Nowy Targ w miejscowościach Klikuszowa i Lasek oraz w mieście Nowy Targ, której nadano rygor natychmiastowej
wykonalności
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

20‑07‑2020 12:24:46
Obwieszczenie z dnia 20.07.2020 r., ws  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu na rzece Orawka w ciągu drogi gminnej dz. ewid. nr 1286/2, 1260/4, 1265/4 w miejscowości Podsarnie”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

01‑07‑2020 14:22:08
Dotyczy wydania decyzji nr 26/2020 z 25.06.2020 o zezwaleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47 relacji Rabka Zdrój - zakopane na odcinku Rdzawka - Nowy Targ
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wojewody

29‑06‑2020 13:27:01
o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość, przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Małopolskiego na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. Nr 51/2019 znak: WI-XI.7820.1.39.2019.MM
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

25‑06‑2020 11:28:13
Obwieszczenie z dnia 25.06.2020 r., ws zgromadzonych niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu na rzece Orawka w ciągu drogi gminnej dz. ewid. nr 1286/2, 1260/4, 1265/4 w miejscowości Podsarnie”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 29 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Bal
email: sbal@rabawyzna.pl tel.:jmaciol
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Data ostatniej aktualizacji:
23‑10‑2020 09:09:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie