Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Decyzja Wójta Gminy Raba Wyżna

04‑05‑2022 10:06:30
Decyzja Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 04.05.2022 r., znak: GRO.6220.7.2021 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja Wójta Gminy Raba Wyżna

18‑10‑2021 10:58:35
Decyzja Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 18.10.2021 r., znak: GRO.6220.4.2021 dotycząca umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wieży telekomunikacyjnej Emitel S. A. o wysokości maksymalnej 51,5 m. n. p. t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S. A. o nazwie KNO_Raba Wyżna _BielankaEmitel/26229”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Bal
email: sbal@rabawyzna.pl
, w dniu:  08‑10‑2021 11:47:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  08‑10‑2021 11:47:39
Data ostatniej aktualizacji:
04‑05‑2022 10:12:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive