Konsultacje społeczne


Na tej stronie publikowane są informacje o bieżących konsultacjach społecznych.

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Raba Wyżna na rok 2023

19‑09‑2022 09:49:38

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/447/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2010 r. w sprawie „Regulaminu konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Raba Wyżna zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania uwag do rocznego programu współpracy na 2023 rok.

Termin konsultacji od 27 września do 10 października 2022 r.

Uwagi do projektu rocznego programu prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy na adres:

34-721 Raba Wyżna 41

lub drogą elektroniczną e-mail: urzad@rabawyzna.pl

według następującego wzoru:

 

1. Nazwa podmiotu

..............................................................................................................

2. Obecny zapis

...............................................................................................................

3. Proponowany zapis

..............................................................................................................

4. Uzasadnienie

.............................................................................................................

5. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

.............................................................................................................

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Lipkowski
email: rlipkowski@rabawyzna.pl
, w dniu:  02‑01‑2011 15:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑09‑2022 09:56:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive