Nabór na wolne stanowiska kierownicze


KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ROKICINACH PODHALAŃSKICH

25‑01‑2019 09:22:31

Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
- Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rokicinach Podhalańskich
Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko dyrektora……………………… (podać nazwę i adres jednostki)”
w sekretariacie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w godzinach od 7.45 – 15.45
lub na adres: Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41 w terminie do dnia: 18 lutego 2019r. do godziny 15.45.

Szczegóły konkursu w załącznikach.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku postępowania konkursowego

21‑09‑2018 07:41:27

Komisja informuje, iż do konkursu na Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa SPGZOZ w Gminie Raba Wyżna zgłosił się jeden kandydat.

Stosownie do Art. 49 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Komisja Konkursowa nie mogła wyłonić kandydata na stanowisko: Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna.

Komisja Konkursowa jest zobowiązana do zaopiniowania kandydata wskazanego przez Dyrektora.

W dniu 24.08.2018 r. do Komisji wpłynął wniosek Dyrektora SPGZOZ w Gminie Raba Wyżna o wyrażenie opinii w przedmiocie kandydatury Pana lek. med. Jacka Skuzy na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SPGZOZ w Gminie Raba Wyżna.

Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 18.09.2018 r. po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami i wysłuchaniu kandydata jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię na temat w/w kandydatury.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

lek. med. Maciej Kozal

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  23‑04‑2014 12:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  23‑04‑2014 12:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑01‑2019 09:25:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie