Dowóz uczniów niepełnosprawnych


Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021

10‑07‑2020 12:36:02

 Raba Wyżna, dnia 10 lipca 2020 r.  
ZEAS-481-1/2020


Dowóz dzieci niepełnosprawnych
w Gminie Raba Wyżna
w roku szkolnym 2020/2021

Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, że zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4
 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020  r.  poz. 910  z późn. zm.) organizuje dowóz (dzieci) uczniów niepełnosprawnych w dni nauki szkolnej/przedszkolnej na rok szkolny 2020/2021.
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci/uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Raba Wyżna, którzy zamierzają zwrócić się o pomoc w formie dowozu dziecka do najbliższej placówki oświatowej funkcjonującej na terenie powiatu nowotarskiego proszeni są o złożenie
Wniosku o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w terminie do 20 lipca 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć:
1.    aktualne orzeczenie ucznia niepełnosprawnego o niepełnosprawności – (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
2.    aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia niepełnosprawnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
3.    zaświadczenie odpowiednio: z przedszkola/szkoły/ośrodka o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego/nauki.
4.    pełnomocnictwo (upoważnienie ) drugiego rodzica do wnioskowania/ zawarcia umowy we wspólnym interesie.
5.    W przypadku, gdy rodzice zapewniają dowożenie własnym środkiem transportu:
1)    kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,
2)    kopia dokumentu potwierdzającego średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km wg. danych producenta (dane z książki pojazdu danego modelu, cykl mieszany).

Informujemy także, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2020  Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie dowozu i zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Raba Wyżna do przedszkoli, szkół i ośrodków istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu ucznia z miejsca zamieszkania do szkoły/przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców albo ustawowych przedstawicieli.

Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 można pobrać:
1.    w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Raba Wyżna z siedzibą w budynku Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej pokój nr 3-04;
2.    ze strony internetowej: http://bip.rabawyzna (w zakładce ZEAS)

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  14‑06‑2016 13:28:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Macioł
email: ksiegowosc1zeas@rabawyzna.pl tel.:rmigiel
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
10‑07‑2020 12:38:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive