Konkursy na dyrektora


Konkursy na dyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Raba Wyżna

Ograniczenie działalności Urzędu Gminy w zakresie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół

24‑03‑2020 13:25:58

Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, iż ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ograniczono działalność Urzędu Gminy Raba Wyżna w zakresie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów następujących szkół: Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Bielance i Szkoły Podstawowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu.

Przedmiotowe  ograniczenie polega na wstrzymaniu wszelkich czynności związanych z tymi konkursami.

W związku z powyższym planowane na dzień 27.03.2020 r. posiedzenia komisji konkursowych nie odbędą się.

Po ustaniu stanu epidemii zostaną ponownie podjęte działania związane w przeprowadzeniem konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Bielance i Podsarniu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Bielance oraz Szkoły Podstawowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu

19‑02‑2020 13:03:49

Termin i sposób składania ofert:
1. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
Konkurs na stanowisko dyrektora …................... (podać nazwę i adres jednostki)”,
w sekretariacie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w godzinach 7.45 – 15.45
lub na adres: Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41,
w terminie do dnia 11.03.2020 r. do godziny 15.45.

2. W konkursie nie dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.

O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Raba Wyżna.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja opublikowana również tu...

Szczegóły konkursów w załącznikach.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  26‑02‑2018 13:46:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
24‑03‑2020 13:28:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive