Konkursy na dyrektora


Konkursy na dyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Raba Wyżna

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie

09‑02‑2024 09:39:48

Termin i sposób składania ofert:

  1. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie, Harkabuz 47, 34-721 Raba Wyżna” w sekretariacie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w godzinach 7:45 – 15:45 lub na adres korespondencyjny: Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, w terminie do dnia 26 lutego 2024 r. do godziny 15:45.

W konkursie nie  jest dopuszczalne składanie ofert w postaci elektronicznej.

O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu Gminy Raba Wyżna. Oferty, które wpłynął do Urzędu po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Lipkowski
email: rlipkowski@rabawyzna.pl
, w dniu:  26‑02‑2018 13:46:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
09‑02‑2024 09:43:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive