Dowóz uczniów niepełnosprawnych


Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020

05‑07‑2019 09:30:37

Raba Wyżna, dnia 04 lipca 2019 r.  

ZEAS-481-1/2019


Dowóz dzieci niepełnosprawnych
w Gminie Raba Wyżna
w roku szkolnym 2019/2020

Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, że zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4
 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019  r.  poz. 1148  z późn. zm.) organizuje dowóz (dzieci) uczniów niepełnosprawnych w dni nauki szkolnej/przedszkolnej na rok szkolny 2019/2020.
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci/uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Raba Wyżna, którzy zamierzają zwrócić się o pomoc w formie dowozu dziecka do najbliższej placówki oświatowej funkcjonującej na terenie powiatu nowotarskiego proszeni są o złożenie
Wniosku o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły w roku szkolnym 2019/2020 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w terminie do 17 lipca 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć:
    1. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (kopia potwierdzona urzędowo za zgodność z oryginałem),
    2. aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe (kopia potwierdzona urzędowo za zgodność z oryginałem ),
    3. zaświadczenie odpowiednio: z przedszkola/szkoły/ośrodka o realizacji wychowania  przedszkolnego lub obowiązku szkolnego/nauki w roku szkolnym 2019/2020.

W części: uzasadnienie zgłoszenia wniosku o dowóz dziecka własnym pojazdem, prosimy dopisać odległość między miejscem zamieszkania a miejscem pobierania nauki/realizacji wychowania przedszkolnego.

Informujemy także, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2012  Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie dowozu i zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Raba Wyżna do przedszkoli, szkół i ośrodków istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu ucznia z miejsca zamieszkania do szkoły/przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców albo ustawowych przedstawicieli.

Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły w roku szkolnym 2019/2020 można pobrać:
    1. w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Raba Wyżna z siedzibą w budynku Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej pokój nr 2-07;
    2. ze strony internetowej: http://bip.rabawyzna (w zakładce ZEAS)


Wójt Gminy Raba Wyżna

mgr Andrzej Dziwisz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  14‑06‑2016 13:28:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Macioł
email: ksiegowosc1zeas@rabawyzna.pl tel.:rmigiel
, w dniu:  14‑06‑2016 13:28:44
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2019 09:33:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive