Dowóz uczniów niepełnosprawnych


Informacje dotyczące zasad dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych.

Dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych w Gminie Raba Wyżna w roku szkolnym 2023/2024

20‑06‑2023 08:37:47

Raba Wyżna, dnia 16 czerwca 2023 r.

Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, że zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.  poz. 900) organizuje dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych w dni nauki szkolnej/przedszkolnej na rok szkolny 2023/2024.
Rodzice/opiekunowie prawni uczniów/dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Raba Wyżna, którzy zamierzają zwrócić się o pomoc w formie dowozu dziecka do najbliższej placówki oświatowej funkcjonującej na terenie powiatu nowotarskiego proszeni są o złożenie wniosku o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły w roku szkolnym 2023/2024 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w terminie do 10 lipca 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. aktualne orzeczenie ucznia/dziecka niepełnosprawnego o niepełnosprawności – (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
  2. aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia/dziecka niepełnosprawnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
  3. zaświadczenie odpowiednio: z przedszkola/szkoły/ośrodka o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego/nauki;
  4. pełnomocnictwo (upoważnienie) drugiego rodzica do wnioskowania/ zawarcia umowy we wspólnym interesie;
  5. w przypadku, gdy rodzice zapewniają dowożenie własnym środkiem transportu kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Informujemy także, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2020 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie dowozu i zwrotu kosztów dojazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Raba Wyżna do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu ucznia (dziecka) z miejsca zamieszkania do szkoły/przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców albo ustawowych przedstawicieli.

Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły w roku szkolnym 2023/2024 można pobrać:

  1. w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, pokój nr 2-07;
  2. ze strony internetowej: http://bip.rabawyzna.pl

 

Wójt Gminy Raba Wyżna
(-)
mgr Andrzej Dziwisz

W załączeniu również - zmiany zarządzenia Nr 60/2020 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów dojazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Raba Wyżna do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  14‑06‑2016 13:28:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Macioł
email: ksiegowosc1zeas@rabawyzna.pl tel.:rmigiel
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑06‑2023 08:39:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive