Dowóz uczniów niepełnosprawnych


Informacje dotyczące zasad dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w Gminie Raba Wyżna w roku szkolnym 2022/2023

05‑07‑2022 10:52:05

 Raba Wyżna, dnia 04 czerwca 2022 r.  


Dowóz dzieci niepełnosprawnych
w Gminie Raba Wyżna
w roku szkolnym 2022/2023

Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, że zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.  poz. 1082 z późn. zm.) organizuje dowóz (dzieci) uczniów niepełnosprawnych w dni nauki szkolnej/przedszkolnej na rok szkolny 2022/2023.
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci/uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Raba Wyżna, którzy zamierzają zwrócić się o pomoc w formie dowozu dziecka do najbliższej placówki oświatowej funkcjonującej na terenie powiatu nowotarskiego proszeni są o złożenie wniosku o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły w roku szkolnym 2022/2023 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w terminie do 11 lipca 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:
1.    aktualne orzeczenie ucznia niepełnosprawnego o niepełnosprawności – (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
2.    aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia niepełnosprawnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
3.    zaświadczenie odpowiednio: z przedszkola/szkoły/ośrodka o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego/nauki.
4.    pełnomocnictwo (upoważnienie) drugiego rodzica do wnioskowania/ zawarcia umowy we wspólnym interesie.
5.    W przypadku, gdy rodzice zapewniają dowożenie własnym środkiem transportu:
1)    kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,
2)    kopia dokumentu potwierdzającego średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km wg. danych producenta (dane z książki pojazdu danego modelu, cykl mieszany).

Informujemy także, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2020 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie dowozu i zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Raba Wyżna do przedszkoli, szkół i ośrodków istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu ucznia z miejsca zamieszkania do szkoły/przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców albo ustawowych przedstawicieli.

Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły w roku szkolnym 2022/2023 można pobrać:
1.    w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, pokój nr 2-07;
2.    ze strony internetowej: http://bip.rabawyzna.pl


Wójt Gminy Raba Wyżna
             (-)
mgr Andrzej Dziwisz

W załączeniu również - zmiana zarządzenia Nr 60/2020 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów dojazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Raba Wyżna do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  14‑06‑2016 13:28:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Macioł
email: ksiegowosc1zeas@rabawyzna.pl tel.:rmigiel
, w dniu:  14‑06‑2016 13:28:44
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2022 10:56:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie