Konkursy na dyrektora


Konkursy na dyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Raba Wyżna

Ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektorów szkół w Skawie

15‑02‑2023 12:39:29

Ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie i Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie.


Termin i sposób składania ofert:

  1. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora …................... (podać nazwę i adres jednostki)”: w sekretariacie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w godzinach 7:45 – 15:45 lub na adres: Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, w terminie do dnia 09.03.2023 r. do godziny 15:45.
  2. W konkursie nie  jest dopuszczalne składanie ofert w postaci elektronicznej.

O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu Gminy Raba Wyżna. Oferty, które wpłynął do Urzędu po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Szczegóły konkursu w załącznikach.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  26‑02‑2018 13:46:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  26‑02‑2018 13:46:44
Data ostatniej aktualizacji:
15‑02‑2023 12:42:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie