Stypendia szkolne


Podstawowym założeniem przyznawania pomocy materialnej jest zapobieganie segregacji uczniów ze względu na sytuację materialną ich rodzin oraz stworzenie uczniom możliwości równego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, dzięki wykorzystaniu środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa oraz środkach własnych Gminy Raba Wyżna.

Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych – pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny.

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2023/2024

04‑08‑2023 13:11:14

Uprawnieni:

  1. uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

  2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

którzy:

znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w przedszkolu lub w szkole podstawowej (tzw. „0”).

Kryterium dochodowe: miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie do 600 zł.

Składający wniosek: rodzic albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych.

Pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu lub upoważnia rodzica.

Miejsce składania wniosku: Urząd Gminy w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 41.

Termin składania wniosku: od 04 września 2023 r. do 15 września 2023 r. na rok szkolny 2023/2024, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Pobranie wniosków oraz innych niezbędnych dokumentów:

- w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w  Rabie Wyżnej ,

- w pokoju nr 2-07 w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej,

- ze strony BIP Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej: bip.rabawyzna.pl zakładka: Oświata - Stypendia szkolne

 

Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2022/2023

10‑08‑2022 10:54:30


Uprawnieni:

 

  1. uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, którzy: znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Składający wniosek: rodzic albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły,
kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych.
Pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu lub upoważnia rodzica.

Miejsce składania wniosku: Urząd Gminy w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 41.

Termin składania wniosku: od 01 września 2022 r. do 15 września 2022 r. na rok
szkolny 2022/23, a w przypadku:

  1. uczniów i słuchaczy szkół, których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
  2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Pobranie wniosków oraz innych niezbędnych dokumentów:

  • w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej ,
  • w pokoju nr 2-07 w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej,
  • ze strony BIP Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej: bip.rabawyzna.pl zakładka: Oświata - Stypendia szkolne

 

Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
114KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Robert Lipkowski
email: rlipkowski@rabawyzna.pl
, w dniu:  09‑08‑2022 10:18:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  09‑08‑2022 10:18:11
Data ostatniej aktualizacji:
04‑08‑2023 13:15:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive