Wybory sołeckie 2023


Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
Dotyczy rejestracji wyborców, sporządzania spisu wyborców oraz organizacji przebiegu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Raba Wyżna w sołectwach: Raba Wyżna, Skawa, Rokiciny Podhalańskie, Bielanka, Sieniawa, Harkabuz, Podsarnie, Bukowina-Osiedle,informujemy, że dane osobowe wyborców, kandydatów i członków komisji przetwarzane są zgodnie z poniższą klauzulą:

Klauzula informacyjna dotycząca wyborców, kandydatów i członków komisji w wyborach sołeckich

Pozostałe Rady sołeckie w Gminie Raba Wyżna

27‑02‑2023 11:21:25

Na podstawie § 36 ust. 4 statutów sołectw w przypadku, gdy w wyborach do rady sołeckiej nie zarejestrowano liczby kandydatów przekraczającej jej skład określony w § 17 ust. 2 przyjmuje się, iż zgłoszeni kandydaci zostali wybrani na członków rady sołeckiej.
Na tej podstawie w sołectwach Raba Wyżna, Skawa, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa, Bukowina-Osiedle członkami Rad Sołeckich zostali:

W sołectwie Raba Wyżna:
1 Bala Irena Maria
2 Chromy Maria
3 Hudomięt Karolina Róża
4 Lubińska Janina Katarzyna
5 Oleksy Ewa Agnieszka


W sołectwie  Rokiciny Podhalańskie:
1 Łaś Dariusz
2 Mach Jan
3 Myjak Angelika Maria


W sołectwie Bukowina-Osiedle:
1 Bosak Krzysztof
2 Zborek Maria
3 Żegleń Jan


W sołectwie Skawa:
1 Gacek Krzysztof Wiesław
2 Magiera Piotr
3 Piątkowska Ewa
4 Surlas Czesław
5 Wójciak Tadeusz Józef

W sołectwie Sieniawa:
1 Antolak Barbara
2 Budziak Halina
3 Matejczyk Sylwia Katarzyna

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki głosowania w wyborach sołtysów i rad sołeckich przeprowadzonych 26 lutego 2023 roku w Gminie Raba Wyżna

26‑02‑2023 23:01:48

- Obwód głosowania Nr 1: sołectwo Raba Wyżna,

Lp.

Nazwisko i imię kandydata na Sołtysa

Liczba głosów na „TAK”

Liczba głosów na „NIE”

1

Bielarczyk Ewa Stanisława

161

16

Kandydatka uzyskała ponad połowę głosów na TAK i tym samym została wybrana na Sołtysa.

 

- Obwód głosowania Nr 3: sołectwo Rokiciny Podhalańskie,

Lp.

Nazwisko i imię kandydata na Sołtysa

Liczba głosów na „TAK”

Liczba głosów na „NIE”

1

Gryglicka Nina

123

11

Kandydatka uzyskała ponad połowę głosów na TAK i tym samym została wybrana na Sołtysa.

 

- Obwód głosowania Nr 4: sołectwo Podsarnie,

Lp.

Nazwisko i imię kandydata na Sołtysa

Liczba głosów

1

Bosak Marta Bożena

135

2

Siarka Teodor

100

Kandydatka Bosak Marta Bożena uzyskała największą liczbę głosów i tym samym została wybrana na Sołtysa.

 

Lp.

Nazwisko i imię kandydata do Rady Sołeckiej

Liczba głosów

1

Gacek Olga

58

2

Kadłubek Zofia

79

3

Kapuściak Agnieszka

76

4

Łopata Maria

87

5

Rapacz Krystyna

56

6

Stasiak Andrzej

75

7

Surma Jerzy

112

8

Walczak Janina

56

9

Zaremba Robert

36

Rada Sołecka została wybrana w pełnym 3 osobowym składzie spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów:

1. Surma Jerzy

2. Łopata Maria

3. Kadłubek Zofia

 

- Obwód głosowania Nr 5: sołectwo Harkabuz,

Lp.

Nazwisko i imię kandydata na Sołtysa

Liczba głosów

1

Biel Krzysztof

62

2

Łabuda Michał Krzysztof

153

Kandydat Łabuda Michał Krzysztof uzyskał największą liczbę głosów i tym samym został wybrany na Sołtysa.

Lp.

Nazwisko i imię kandydata do Rady Sołeckiej

Liczba głosów

1

Dobrzańska Anastazja

109

2

Harkabuz Mateusz

100

3

Jaga Piotr Paweł

121

4

Koziana Józef

59

5

Król Stanisław

37

6

Sączek Piotr

119

Rada Sołecka została wybrana w pełnym 3 osobowym składzie spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów:

1. Jaga Piotr Paweł

2. Sączek Piotr

3. Dobrzańska Anastazja

 

- Obwód głosowania Nr 6: sołectwo Bukowina-Osiedle,

Lp.

Nazwisko i imię kandydata na Sołtysa

Liczba głosów na „TAK”

Liczba głosów na „NIE”

1

Łaś Mirosław Józef

76

8

Kandydat uzyskał ponad połowę głosów na TAK i tym samym został wybrany na Sołtysa.

 

- Obwód głosowania Nr 8: sołectwo Skawa,

Lp.

Nazwisko i imię kandydata na Sołtysa

Liczba głosów na „TAK”

Liczba głosów na „NIE”

1

Sularz Andrzej Józef

83

9

Kandydat uzyskał ponad połowę głosów na TAK i tym samym został wybrany na Sołtysa.

 

- Obwód głosowania Nr 9: sołectwo Sieniawa,

Lp.

Nazwisko i imię kandydata na Sołtysa

Liczba głosów na „TAK”

Liczba głosów na „NIE”

1

Chlebek Tadeusz

104

5

Kandydat uzyskał ponad połowę głosów na TAK i tym samym został wybrany na Sołtysa.

 

Osoby uprawnione do głosowania zgodnie z § 21 ust. 1 statutu sołectwa w ciągu 7 dni od dnia wyborów mogą wnieść do Wójta pisemne protesty dotyczące ważności wyborów.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o miejscu pierwszego posiedzenia Sołeckich Komisji Wyborczych w Gminie Raba Wyżna

21‑02‑2023 08:40:49

Pierwsze posiedzenie Sołeckich Komisji Wyborczych odbędzie się 24 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej.
Program posiedzenia:
- wybór spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę,
- szkolenie z czynności podczas głosowania,
- sprawdzenie i odbiór materiałów do wyborów.  

Obecność obowiązkowa. Proszę o niezawodne przybycie.


Pełnomocnik ds. wyborów

z up. Wójta
mgr Robert Migiel
Sekretarz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i do Rady Sołeckiej dla miejscowości w Gminie Raba Wyżna w wyborach zarządzonych na dzień 26 lutego 2023 roku

17‑02‑2023 14:35:06
Dokumenty:
Plik pdf SG.502.1.08.2023- ogłoszenie o kandydatach dla Bukowina-Osiedle-2023.pdf
17‑02‑2023 14:36:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
153KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SG.502.1.08.2023- ogłoszenie o kandydatach dla Raby Wyżnej-2023.pdf
17‑02‑2023 14:36:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SG.502.1.08.2023- ogłoszenie o kandydatach dla Rokicin Podhalańskich-2023.pdf
17‑02‑2023 14:36:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
152KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SG.502.1.08.2023- ogłoszenie o kandydatach dla Skawy-2023.pdf
17‑02‑2023 14:36:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
132KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SG.502.1.08.2023-ogłoszenie o kandydatach dla Bielanki-2023.pdf
17‑02‑2023 14:36:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SG.502.1.08.2023-ogłoszenie o kandydatach dla Harkabuza-2023.pdf
17‑02‑2023 14:36:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
169KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SG.502.1.08.2023-ogłoszenie o kandydatach dla Podsarnia-2023.pdf
17‑02‑2023 14:36:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
172KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SG.502.1.08.2023-ogłoszenie o kandydatach dla Sieniawy-2023.pdf
17‑02‑2023 14:36:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
150KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
127KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
134KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
143KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
340KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wyciąg ze statutów sołectw Gminy Raba Wyżna - Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

17‑01‑2023 11:04:23

Rozdział 3.
Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 19. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 

§ 20. 1.   Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym. 

2. Nie można kandydować równocześnie na sołtysa i na członka rady sołeckiej.

§ 21. 1.   Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy mieszkaniec sołectwa będący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tego sołectwa. 

2. Prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej ma również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tego sołectwa.

3. Prawa wybierania nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

4. Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

5. Nie mają prawa wybierania osoby:

1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym;

2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;

3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

6. Bierne prawo wyborcze (prawo do bycia wybieranym na sołtysa lub członka rady sołeckiej) przysługuje osobom spełniającym warunki, o których mowa w ustępach poprzedzających, z tym jednak zastrzeżeniem, że bierne prawo wyborcze w wyborach na sołtysa przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 21 lat.

§ 22. Sołtysem lub członkiem rady sołeckiej może zostać każda osoba, która spełnia warunki określone w § 21. 

§ 23. 1.   Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza się nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji sołtysa i rady sołeckiej. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy. 

2. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia ich przyczyny.

§ 24. 1.   Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt, ustalając datę wyborów, miejsce głosowania oraz kalendarz wyborczy. 

2. Wójt wyznacza pełnomocnika ds. wyborów sołeckich będącego pracownikiem urzędu, któremu przysługuje wynagrodzenie ustalane przez Wójta.

3. Wójt powołuje Sołecką Komisję Wyborczą spośród osób uprawnionych do głosowania, które zostały zgłoszone przez kandydatów na sołtysów, w składzie co najmniej 4 osób, w tym przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego, tak aby każdy kandydat na sołtysa mógł mieć zapewnionego swojego przedstawiciela w komisji.

4. Jeżeli liczba kandydatów, zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 3, jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Wójt spośród pracowników urzędu lub jednostek organizacyjnych gminy.

5. Członkami Sołeckich Komisji Wyborczych nie mogą być osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie na sołtysa lub członka rady sołeckiej oraz osoby będące w stosunku do tych osób: wstępnymi, zstępnymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych lub przysposobionych. 

6. Członkom Sołeckich Komisji Wyborczych przysługują zryczałtowane diety w wysokości ustalonej przez Wójta, nieprzekraczające środków zaplanowanych w budżecie.

§ 25. 1.   Kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej zgłasza się do pełnomocnika ds. wyborów sołeckich. Zgłoszenia może dokonać każdy stały mieszkaniec sołectwa posiadający prawo wyborcze w terminie określonym w kalendarzu wyborczym. 

2. Zgłoszenie jest dokonywane, według wzoru określonego przez pełnomocnika ds. wyborów sołeckich.

3. Do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę z podpisami osób popierających kandydata.

4. Kandydat na sołtysa winien posiadać poparcie co najmniej 20 osób uprawnionych do głosowania zgodnie z § 21 ust. 1. Kandydat do rady sołeckiej winien posiadać poparcie co najmniej 5 osób uprawnionych do głosowania zgodnie z § 21 ust. 1.

5. Każda z osób, o której mowa w ust. 1 ma prawo zgłosić jednego kandydata na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej, w tym sołectwie, w którym zgłasza kandydata do rady sołeckiej lub na sołtysa.

§ 26. 1.   Pełnomocnik ds. wyborów sołeckich przyjmuje zgłoszenie niezwłocznie, bada czy jest ono zgodne z przepisami niniejszego statutu. Na każdym zgłoszeniu odnotowuje datę i godzinę oraz liczbę porządkową wpływu. 

2. Jeżeli zgłoszenie nie zostało dokonane w sposób określony w § 25 pełnomocnik ds. wyborów sołeckich odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady oraz zwraca je osobie dokonującej zgłoszenia.

3. Jeżeli usunięcie wad nie zostało dokonane w terminie ustalonym do dokonywania zgłoszeń, pełnomocnik ds. wyborów sołeckich odmawia rejestracji kandydata.

4. Pełnomocnik ds. wyborów sołeckich odmawia rejestracji kandydata, jeżeli nie spełnia on wymogów wynikających z § 21.

§ 27. Pełnomocnik ds. wyborów sołeckich w terminach ustalonych w kalendarzu wyborczym: 

1) dokonuje rejestracji kandydatów zgłoszonych do wyborów zgodnie z przepisami niniejszego statutu, sporządzając protokół rejestracji,

2) sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej podając ją do publicznej wiadomości,

3) sporządza karty do głosowania osobno w wyborach sołtysa oraz w wyborach rady sołeckiej oraz wydaje instrukcje głosowania,

4) przekazuje karty do głosowania Sołeckim Komisjom Wyborczym.

§ 28. 1.   Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej. 

2. Karty do głosowania opatruje się pieczęcią urzędu.

3. Sołeckie Komisje Wyborcze otrzymują spis wyborców i komplet kart do głosowania wraz z pieczęcią komisji najpóźniej w dniu głosowania, co najmniej godzinę przed rozpoczęciem głosowania.

4. Spis wyborców aktualizuje się do 5 dnia przed ustaloną datą głosowania w urzędzie, który sporządza po dwa egzemplarze spisu wyborców dla sołectwa.

§ 29. 1.   Wybory przeprowadza się w stałych obwodach głosowania, ustalonych zarządzeniem Wójta.

2. Wybory przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza. Od rozpoczęcia głosowania w lokalu wyborczym winno przebywać jednocześnie co najmniej 2 członków Sołeckiej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca.

3. Głosowanie odbywa się bez przerwy w godzinach od 7.00 do 18.00.

4. Lokale wyborcze, w których odbywa się głosowanie są oznakowane i wyposażone w urządzenia zapewniające zachowanie tajności głosowania.

5. W wydzielonych i osłoniętych miejscach głosowania muszą znajdować się instrukcje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.

6. Wyborca potwierdza otrzymanie kart do głosowania własnym podpisem w rubryce spisu wyborców do tego przeznaczonej.

§ 30. 1.   Wyborca może oddać głos tylko na jednego kandydata na sołtysa stawiając znak "X" w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. 

2. Głosowanie na członków rady sołeckiej odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kratkach po lewej stronie obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu ma wejść w skład rady sołeckiej.

3. Głosy oddane na większą ilość kandydatów lub w inny sposób niż określony w ustępach poprzedzających albo w sposób dający się usunąć bez pozostawienia trwałych śladów uznaje się za nieważne.

§ 31. 1.   Sołecka Komisja Wyborcza po zakończeniu głosowania przystępuje do ustalenia wyników wyborów.

2. W tym celu podlicza liczbę głosów oraz sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania obejmujący: nazwę i siedzibę Sołeckiej Komisji Wyborczej, datę wyborów, czas głosowania, wykaz osób sporządzających protokół, liczbę otrzymanych i wydanych kart do głosowania, liczbę oddanych głosów ważnych na poszczególnych kandydatów, liczbę głosów nieważnych oraz podpisy osób sporządzających protokół.

3. Sołecka Komisja Wyborcza niezwłocznie przekazuje protokół, o którym mowa w ust. 2 wraz z kartami do głosowania do pełnomocnika ds. wyborów sołeckich oraz wywiesza drugi egzemplarz protokołu na siedzibie Sołeckiej Komisji Wyborczej.

§ 32. 1.   Wybranym na sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku, gdy w wyborach dwóch lub więcej kandydatów osiągnęło tę samą największą liczbę głosów o wyborze sołtysa decyduje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym spośród kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę głosów.

2. Wybranymi na członków rady sołeckiej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, a ich wybór przewyższałby określony w niniejszym statucie skład rady sołeckiej, na nieobsadzone miejsca w radzie sołeckiej przeprowadza się wybory na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów, którzy uzyskali tą samą liczbę głosów.

3. Zebranie wiejskie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, zwołuje Wójt w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia, w którym odbyło się głosowanie, w którym kandydaci osiągnęli tę samą liczbę głosów, z tym zastrzeżeniem, że zebraniu temu przewodniczy Wójt lub osoba przez niego wyznaczona z wyłączeniem wybieranych kandydatów. W przypadku, gdy w wyborach na zebraniu wiejskim dwóch lub więcej kandydatów osiągnęło tę sama największą liczbę głosów Sołecka Komisja Wyborcza przeprowadza losowanie rozstrzygające o wyniku wyborów.

4. Ustala się następujący tryb wyborów na zebraniu wiejskim:

1) wybory na zebraniu wiejskim przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza, wybrana                            w głosowaniu jawnym spośród osób uprawnionych do głosowania uczestniczących w zebraniu,

2) komisja działa w składzie 3 osób,

3) do zadań komisji należy:

a) wydanie opieczętowanych kart do głosowania i przeprowadzenie wyborów,

b) ustalenie i ogłoszenie wyników wyboru,

c) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

5. Niezwłocznie po wyborach Wójt wydaje zaświadczenie o wyborze na sołtysa i na członka rady sołeckiej.

§ 33. 1.   Nadzór nad wyborami sprawuje Wójt. 

2. Osoby uprawnione do głosowania zgodnie z § 21 ust. 1 w ciągu 7 dni od dnia wyborów mogą wnieść do Wójta pisemne protesty dotyczące ważności wyborów.

§ 34. Wójt badając zarzuty zawarte w protestach: 

1) oddala protesty nieuzasadnione,

2) uwzględnia uzasadnione protesty, o których mowa w § 33 ust. 2 i może unieważnić wybory.

§ 35. Pełnomocnik ds. wyborów sołeckich składa Radzie sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów sołeckich w terminie 30 dni od zakończenia wyborów. 

§ 36. 1.  W przypadku, gdy zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat na sołtysa, wybory przeprowadza się, z tym, że kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej, niż połowę ważnie oddanych głosów. 

2. W przypadku jednego kandydata na karcie do głosowania, wyborca głosuje umieszczając znak "X' w kratce oznaczonej słowem "TAK" lub zamieszczając znak "X" w kratce oznaczonej słowem "NIE" obok nazwiska kandydata.

3. W przypadku, gdy jeden zarejestrowany kandydat nie uzyska w głosowaniu więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, a także, gdy nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat na sołtysa, przeprowadza się wybory ponowne w terminie do 6 miesięcy.

4. W przypadku, gdy w wyborach do rady sołeckiej nie zarejestrowano liczby kandydatów przekraczającej jej skład określony w § 17 ust. 2 - przyjmuje się, iż zgłoszeni kandydaci zostali wybrani na członków rady sołeckiej, natomiast wyboru brakującej liczby członków rady sołeckiej dokonuje się na zebraniu wiejskim w terminie do 6 miesięcy.

5. Niezwłocznie po wyborach Wójt wydaje zaświadczenie o wyborze na sołtysa i na członka rady sołeckiej.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wzory dokumentów

17‑01‑2023 12:43:28
Wzory zgłoszeń kandydata na sołtysa i członka rady sołeckiej, oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie, wykazu osób popierających zgłoszenie kandydata, protokołu rejestracji kandydata oraz zgłoszenia kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 26 lutego 2023 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  16‑01‑2023 15:19:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  16‑01‑2023 15:19:39
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2023 11:23:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie