Wybory sołeckie 2023


Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
Dotyczy rejestracji wyborców, sporządzania spisu wyborców oraz organizacji przebiegu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Raba Wyżna w sołectwach: Raba Wyżna, Skawa, Rokiciny Podhalańskie, Bielanka, Sieniawa, Harkabuz, Podsarnie, Bukowina-Osiedle,informujemy, że dane osobowe wyborców, kandydatów i członków komisji przetwarzane są zgodnie z poniższą klauzulą:

Klauzula informacyjna dotycząca wyborców, kandydatów i członków komisji w wyborach sołeckich

Pozostałe Rady sołeckie w Gminie Raba Wyżna

27‑02‑2023 11:21:25

Na podstawie § 36 ust. 4 statutów sołectw w przypadku, gdy w wyborach do rady sołeckiej nie zarejestrowano liczby kandydatów przekraczającej jej skład określony w § 17 ust. 2 przyjmuje się, iż zgłoszeni kandydaci zostali wybrani na członków rady sołeckiej.
Na tej podstawie w sołectwach Raba Wyżna, Skawa, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa, Bukowina-Osiedle członkami Rad Sołeckich zostali:

W sołectwie Raba Wyżna:
1 Bala Irena Maria
2 Chromy Maria
3 Hudomięt Karolina Róża
4 Lubińska Janina Katarzyna
5 Oleksy Ewa Agnieszka


W sołectwie  Rokiciny Podhalańskie:
1 Łaś Dariusz
2 Mach Jan
3 Myjak Angelika Maria


W sołectwie Bukowina-Osiedle:
1 Bosak Krzysztof
2 Zborek Maria
3 Żegleń Jan


W sołectwie Skawa:
1 Gacek Krzysztof Wiesław
2 Magiera Piotr
3 Piątkowska Ewa
4 Surlas Czesław
5 Wójciak Tadeusz Józef

W sołectwie Sieniawa:
1 Antolak Barbara
2 Budziak Halina
3 Matejczyk Sylwia Katarzyna

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki głosowania w wyborach sołtysów i rad sołeckich przeprowadzonych 26 lutego 2023 roku w Gminie Raba Wyżna

26‑02‑2023 23:01:48

- Obwód głosowania Nr 1: sołectwo Raba Wyżna,

Lp.

Nazwisko i imię kandydata na Sołtysa

Liczba głosów na „TAK”

Liczba głosów na „NIE”

1

Bielarczyk Ewa Stanisława

161

16

Kandydatka uzyskała ponad połowę głosów na TAK i tym samym została wybrana na Sołtysa.

 

- Obwód głosowania Nr 3: sołectwo Rokiciny Podhalańskie,

Lp.

Nazwisko i imię kandydata na Sołtysa

Liczba głosów na „TAK”

Liczba głosów na „NIE”

1

Gryglicka Nina

123

11

Kandydatka uzyskała ponad połowę głosów na TAK i tym samym została wybrana na Sołtysa.

 

- Obwód głosowania Nr 4: sołectwo Podsarnie,

Lp.

Nazwisko i imię kandydata na Sołtysa

Liczba głosów

1

Bosak Marta Bożena

135

2

Siarka Teodor

100

Kandydatka Bosak Marta Bożena uzyskała największą liczbę głosów i tym samym została wybrana na Sołtysa.

 

Lp.

Nazwisko i imię kandydata do Rady Sołeckiej

Liczba głosów

1

Gacek Olga

58

2

Kadłubek Zofia

79

3

Kapuściak Agnieszka

76

4

Łopata Maria

87

5

Rapacz Krystyna

56

6

Stasiak Andrzej

75

7

Surma Jerzy

112

8

Walczak Janina

56

9

Zaremba Robert

36

Rada Sołecka została wybrana w pełnym 3 osobowym składzie spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów:

1. Surma Jerzy

2. Łopata Maria

3. Kadłubek Zofia

 

- Obwód głosowania Nr 5: sołectwo Harkabuz,

Lp.

Nazwisko i imię kandydata na Sołtysa

Liczba głosów

1

Biel Krzysztof

62

2

Łabuda Michał Krzysztof

153

Kandydat Łabuda Michał Krzysztof uzyskał największą liczbę głosów i tym samym został wybrany na Sołtysa.

Lp.

Nazwisko i imię kandydata do Rady Sołeckiej

Liczba głosów

1

Dobrzańska Anastazja

109

2

Harkabuz Mateusz

100

3

Jaga Piotr Paweł

121

4

Koziana Józef

59

5

Król Stanisław

37

6

Sączek Piotr

119

Rada Sołecka została wybrana w pełnym 3 osobowym składzie spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów:

1. Jaga Piotr Paweł

2. Sączek Piotr

3. Dobrzańska Anastazja

 

- Obwód głosowania Nr 6: sołectwo Bukowina-Osiedle,

Lp.

Nazwisko i imię kandydata na Sołtysa

Liczba głosów na „TAK”

Liczba głosów na „NIE”

1

Łaś Mirosław Józef

76

8

Kandydat uzyskał ponad połowę głosów na TAK i tym samym został wybrany na Sołtysa.

 

- Obwód głosowania Nr 8: sołectwo Skawa,

Lp.

Nazwisko i imię kandydata na Sołtysa

Liczba głosów na „TAK”

Liczba głosów na „NIE”

1

Sularz Andrzej Józef

83

9

Kandydat uzyskał ponad połowę głosów na TAK i tym samym został wybrany na Sołtysa.

 

- Obwód głosowania Nr 9: sołectwo Sieniawa,

Lp.

Nazwisko i imię kandydata na Sołtysa

Liczba głosów na „TAK”

Liczba głosów na „NIE”

1

Chlebek Tadeusz

104

5

Kandydat uzyskał ponad połowę głosów na TAK i tym samym został wybrany na Sołtysa.

 

Osoby uprawnione do głosowania zgodnie z § 21 ust. 1 statutu sołectwa w ciągu 7 dni od dnia wyborów mogą wnieść do Wójta pisemne protesty dotyczące ważności wyborów.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o miejscu pierwszego posiedzenia Sołeckich Komisji Wyborczych w Gminie Raba Wyżna

21‑02‑2023 08:40:49

Pierwsze posiedzenie Sołeckich Komisji Wyborczych odbędzie się 24 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej.
Program posiedzenia:
- wybór spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę,
- szkolenie z czynności podczas głosowania,
- sprawdzenie i odbiór materiałów do wyborów.  

Obecność obowiązkowa. Proszę o niezawodne przybycie.


Pełnomocnik ds. wyborów

z up. Wójta
mgr Robert Migiel
Sekretarz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i do Rady Sołeckiej dla miejscowości w Gminie Raba Wyżna w wyborach zarządzonych na dzień 26 lutego 2023 roku

17‑02‑2023 14:35:06
Dokumenty:
Plik pdf SG.502.1.08.2023- ogłoszenie o kandydatach dla Bukowina-Osiedle-2023.pdf
17‑02‑2023 14:36:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
153KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SG.502.1.08.2023- ogłoszenie o kandydatach dla Raby Wyżnej-2023.pdf
17‑02‑2023 14:36:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SG.502.1.08.2023- ogłoszenie o kandydatach dla Rokicin Podhalańskich-2023.pdf
17‑02‑2023 14:36:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
152KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SG.502.1.08.2023- ogłoszenie o kandydatach dla Skawy-2023.pdf
17‑02‑2023 14:36:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
132KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SG.502.1.08.2023-ogłoszenie o kandydatach dla Bielanki-2023.pdf
17‑02‑2023 14:36:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SG.502.1.08.2023-ogłoszenie o kandydatach dla Harkabuza-2023.pdf
17‑02‑2023 14:36:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
169KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SG.502.1.08.2023-ogłoszenie o kandydatach dla Podsarnia-2023.pdf
17‑02‑2023 14:36:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
172KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SG.502.1.08.2023-ogłoszenie o kandydatach dla Sieniawy-2023.pdf
17‑02‑2023 14:36:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
150KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
127KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
134KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
143KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
340KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wzory dokumentów

17‑01‑2023 12:43:28
Wzory zgłoszeń kandydata na sołtysa i członka rady sołeckiej, oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie, wykazu osób popierających zgłoszenie kandydata, protokołu rejestracji kandydata oraz zgłoszenia kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 26 lutego 2023 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Wójta Gminy o terminie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Raba Wyżna, ustalenia miejsc głosowania i ogłoszenie kalendarza wyborczego.

16‑01‑2023 15:23:57
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Raba Wyżna zostały zarządzone na dzień 26 lutego 2023 roku w sołectwach: Raba Wyżna, Skawa, Rokiciny Podhalańskie, Bielanka, Sieniawa, Harkabuz, Podsarnie, Bukowina-Osiedle.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  16‑01‑2023 15:19:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  16‑01‑2023 15:19:39
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2023 11:23:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie