Demontaż i usuwanie azbestu


Dział dotyczący działań mających na celu usuwanie azbestu z terenu Gminy Raba Wyżna.

Realizacja ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

30‑10‑2023 10:49:11

Gmina Raba Wyżna w 2023 r. realizowała zadanie pn. "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Raba Wyżna." Zadanie było realizowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Tablica informacyjna "Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z tereny Gminy Raba Wyżna" . W górnej części loga Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Widnej. Koszt kwalifikowany zadania 5040,19 zł,

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków

14‑09‑2018 09:30:51

W związku z realizacją projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Raba Wyżna”, nr projektu RPMP.05.02.02-12-1106/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami.

 

Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza nabór wniosków do w/w projektu dot. usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2018 - 2020 na terenie Gminy Raba Wyżna.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. W ramach projektu przewidziano odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obszaru Gminy.

 

UWAGA! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Raba Wyżna adres Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna pokój 3-02.

Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, pok. Nr 3-02 oraz pod numerem telefonu 18 2691 266.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze wniosków

06‑05‑2014 08:48:07

W związku z realizacją projektu pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2014 roku na terenie Gminy Raba Wyżna.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 05 maja 2014 r. do 10 czerwca 2014 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej.

UWAGA! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Raba Wyżna adres Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna pokój 3-02.

Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Marty Worwa w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, pok. Nr 3-02 oraz pod numerem telefonu 18 2691 266, 18 2691 250.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
110KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Robert Lipkowski
email: rlipkowski@rabawyzna.pl
, w dniu:  10‑12‑2012 10:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  10‑12‑2012 10:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑10‑2023 10:50:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie