Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Strona zawiera publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zgodnie z par. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 110 poz 1058)

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie - wyszukiwanie kart w wykazie - zobacz
Plik pdf Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raba Wyżna za 2022 rok.
10‑05‑2023 09:53:11
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raba Wyżna za 2022rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
164KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania.

26‑09‑2022 15:06:33

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.) Wójt Gminy Raba Wyżna informuje o obowiązku przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, za którą odpowiadają właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. informuję niniejszym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają  osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719, z późn. zm.). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raba Wyżna za 2021
31‑03‑2022 13:26:35
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raba Wyżna za 2021 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
152KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raba Wyżna
16‑02‑2021 13:02:33
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raba Wyżna
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raba Wyżna do roku 2032
14‑11‑2016 10:00:44
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raba Wyżna do roku 2032
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raba Wyżna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
15‑02‑2021 13:00:47
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raba Wyżna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raba Wyżna

29‑07‑2020 12:17:18

OBWIESZCZENIE


 

Wójt Gminy Raba Wyżna zawiadamia:

Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875, 1086), Wójt Gminy Raba Wyżna zawiadamia:

o wyłożeniu do wglądu publicznego:

Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raba Wyżna na lata 2016-2030

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 29 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.rabawyzna.pl zakładka Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Uwagi proszę składać osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach urzędowania lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Raba Wyżna

34-721 Raba Wyżna 41

Osobą do kontaktu jest p. Grażyna Madeja, tel. 18 26 91 271.


 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raba Wyżna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
20‑10‑2017 13:58:11

OBWIESZCZENIE

Wyłożenie do publicznego wglądu:

Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raba Wyżna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Wójt Gminy Raba Wyżna zawiadamia:

Działając na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.1875) w związku z art.39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U.2017.1405 z późniejszymi zmianami)

O wyłożeniu do wglądu publicznego:

Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raba Wyżna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 20.10.2017 r. do
14.11.2017 r.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy : www.bip.rabawyzna.pl zakładka Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane programem ochrony środowiska na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.


 

Uwagi proszę składać osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna

lub drogą mailową na adres:

urzad@rabawyzna.pl


 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wymiana starych pieców węglowych na ekologiczne w Gminie Raba Wyżna

03‑11‑2016 10:02:05

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach poddziałań: 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji -SPR i 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) -SPR, na potrzeby realizacji projektów „Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna”, dofinansowanych ze źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 osoby zainteresowane wymianą starych kotłów węglowych mogą składać deklarację w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej (Sala Obsługi Klienta, Sekretariat) od dnia 03 listopada 2016 r. do dnia  30 listopada 2016r.

Pełna informacja i ankieta w załaczeniu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Raba Wyżna na lata 2019-2022

11‑03‑2019 10:10:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 31 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Pędzimąż , w dniu:  14‑05‑2007 09:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  14‑05‑2007 09:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2023 09:54:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie