Skargi i wnioski

Rejestr skarg i wniosków prowadzony przez Gminę. Informacje o sposobie załatwiania skarg i wniosków.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.)
 

PRZYJMOWANIE SKARG i WNIOSKÓW

 
    - Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 
    - w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

- w protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
 
    - Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 
    - Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW
Informacja o sprawie:
Sprawa załatwiana jest na podstawie telefonicznych, osobistych i pisemnych zgłoszeń od ludności.

 

W sprawie skarg i wniosków Wójt Gminy
przyjmuje w poniedziałki od 14:00 do 17:00
W pozostałe dni Sekretarz Gminy
w godzinach pracy urzędu gminy

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
poniedziałki w godzinach 16:00-17:00 - pokój nr 1-02


Szczegółowych informacji udziela:

Sekretariat Urzędu.

Informacja wytworzona przez:
Robert Lipkowski
email: rlipkowski@rabawyzna.pl
, w dniu:  28‑12‑2005 23:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑05‑2024 12:46:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive