Wybory uzupełniające do okr. nr 13


Klauzula informacyjna dotycząca wyborców, kandydatów i członków komisji

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Raba Wyżna w okręgu wyborczym nr 13 zarządzone na dzień 31 stycznia 2021 r.

Wzory dokumentów dla komitetów wyborczych, stosowane w wyborach uzupełniających, dostępne są na stronie Delegatury https://nowy-sacz.kbw.gov.pl w zakładce „wzory dokumentów” , następnie „wybory w toku kadencji”.

Tu link bezpośredni: https://nowy-sacz.kbw.gov.pl/wzory-dokumentow/wybory-w-toku-kadencji/wzory-dokumentow-dla-komitetow-wyborczych-stosowane-w-wyborach-uzupelniajacych-w-toku-kadencji-2018-

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 12 listopada 2020 r.

13‑11‑2020 12:09:16

Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.

W związku z zarządzonymi na dzień 31 stycznia 2021 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Raba Wyżna w okręgu wyborczym nr 13, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:
1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, należy przesłać w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II na adres nowy.sacz@kbw.gov.pl lub nws-arleta.karwan@kbw.gov.pl do dnia 7 grudnia 2020 r. do godz. 16.00. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zawiadomienia należy przesłać do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Rabie Wyżnej. Zgłoszenia należy składać w formie skanów, a oryginały przesłać pocztą (adres j.w.), w terminie do dnia 17 grudnia 2020 r. do godz. 16.00.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Raba Wyżna za pośrednictwem Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 4 stycznia 2021 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar  łosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu za pośrednictwem Urzędu Gminy do dnia 18 stycznia 2021 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 26 stycznia 2021 r.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Raba Wyżna do dnia 22 stycznia 2021 r.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Nowym Sączu II sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 30 kwietnia 2021 r.).
Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: nowysacz.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.
O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu II

(-)  Piotr Borkowski

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Wybory uzupełniające do Rady Gminy Raba Wyżna w okręgu wyborczym nr 13
12‑11‑2020 14:54:05

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II wydał zarządzenie do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raba Wyżna w okręgu wyborczym nr 13 na dzień 31 stycznia 2021 r.

Zarządzenie oraz kalendarz wyborczy w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
803KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  12‑11‑2020 14:51:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  12‑11‑2020 14:51:14
Data ostatniej aktualizacji:
16‑11‑2020 14:01:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie