Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego

29‑11‑2023 13:33:45
STAROSTA NOWOTARSKI -zawiadamia, że w dniu 28.11.2023 r. została wydana decyzja nr Z-17/23, znak:
BA.6740.4.27.2023.MT dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy
Targ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1668K Rabka (ul. Sądecka- Rynek- ul. Kilińskiego)- Skawa- Naprawa w km 4+701,0-4+806,2
w m. Skawa gm. Raba Wyżna".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja do publicznej wiadomości, WI-II.7840.1.52.2023.MAP

23‑11‑2023 08:56:23
Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 20 listopada 2023 r. decyzji Nr 13/BK/2023 znak:
WI-II.7840.1.52.2023.MAP o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.:
Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury kolejowej w ciągu linii kolejowej nr 97
oraz linii kolejowej nr 98 w ramach zadania inwestycyjnego: "Zaprojektowanie i wykonanie
robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka -
Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na
odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane"...
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne, WI-IV.746.1.51.2023

23‑11‑2023 08:51:25
WOJEWODA MAŁOPOLSKI -
zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 22 listopada 2023 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa ściany oporowej nr 1
w km 5+415,80 – 5+455,40 linii kolejowej nr 99, realizowana w ramach zadania:
„Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii
kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy
w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99
Chabówka – Zakopane”, dla działki nr 3624, obręb 0005, Raba Wyżna
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji, KR.ZUZ.2.4210.584.2023.MP

17‑11‑2023 08:21:02
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że w dniu 15.11.2023r. została wydana decyzja znak: KR.ZUZ.2.4210.584.2023.MP, którą udzielono spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustu oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych
lub roztopowych do urządzeń wodnych - rowów w związku z budową drogi w miejscowości Sieniawa
w ramach zadania pn. Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

08‑11‑2023 14:33:03
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 2 sierpnia 2023 r., znak: KR.RUZ.4210.100.2023.BS, udzielającej spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwoleń wodnoprawnych wykonanie rowów przydrożnych i wylotów, prowadzenie przez wody powierzchniowe przepustów wraz z ich umocnieniem na wlocie i wylocie, kształtowanie nowego koryta wraz z jego umocnieniem, likwidacje starego koryta oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ww. wylotami, w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa drogi od km 11,221 do km 11,824 w związku z likwidacją przejazdów w km 11,221, 11,654 oraz 11,824 w Sieniawie w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

27‑10‑2023 08:40:26
ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
„Budowa ściany oporowej nr 1 w km 5+415,13 – 5+451,49 linii kolejowej nr 99,
realizowana w ramach zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1
pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz dla zadania nr 2
pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka -
Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane”, dla działki nr 3624, obręb 0005, Raba Wyżna
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

26‑10‑2023 13:08:22
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o wydaniu 25 października 2023 r. postanowienia nr 123/W/2023
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego WI-IV.746.1.49.2023

26‑10‑2023 13:00:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

24‑10‑2023 14:09:48

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) informuje, że Koło łowieckie „Ponowa” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 206

Szczegóły w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego - BA.6740.4.31.2023.BB

20‑10‑2023 10:20:42

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Uednolity tekst: Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm. -  dalej Kpa) oraz art.  11f  ust. 3 i 4 ustawy  z dnia  1O kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 162-dalej Specustawa),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Rafała Pik, ul. Towarowa 31, 43-460 Wisła, zostało wszczęte postępowanie  administracyjne znak: BA.6740.4.31.2023.BB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno­ budowlanego dla inwestycji pod nazwą: 

BUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI NA RZECE RABA W CIĄGU DROGI GMINNEJ  DZ. EWID. NR 360512,  3483, 22514 W MIEJSCOWOŚCI  RABA WYŻNA (nr drogi gminnej: 364030K)

W załaczeniu Obwieszczenie w formacie pdf - scan dokumentu oraz w formacie docx
 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 277 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 28
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Wójciak
email: mwojciak@rabawyzna.pl
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2023 13:37:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie