Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

Obwieszczenie, KR.ZUZ.5.4210.7.4.2023.DW

07‑06‑2023 13:10:58
Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu zawiadamia,że na wniosek Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna, Raba Wyżna 41, działającej poprzez Pełnomocnika Pana Mirosława Marcińca w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci wodociągowej pod dnem rzeki Skawy na działkach nr 7095/49, 7095/151 obręb Skawa, jednostka ewid. Raba Wyżna i pod dnem potoku Dopływ w Łachówce, na działkach nr 3069/2,
3070/1, 3070/2 za pomocą przewiertu sterowanego oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych od rzeki Skawy tj. odcinków sieci wodociągowej
na działkach nr 1492/2, 7095/49, 1473/2, 1485/2, 1488/2, 7081/12, 7095/151, obręb Skawa, jednostka
ewid. Raba Wyżna.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego, WI-IV.747.2.9.2023

22‑05‑2023 13:00:34
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że 26 kwietnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
(znak: WI-IV.747.2.9.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
dla inwestycji pn.: Rozbudowa wraz z przebudową Infrastruktury kolejowej w ciągu linii
kolejowej nr 97 oraz linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego
"Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii
kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace
na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka -
Chabówka - Zakopane". Zgodnie z wykazem odcinków.
Wykaz odcinków dla linii kolejowej nr 97:
od km 46,856 do km 46,878;
Wykaz odcinków dla linii kolejowej nr 98:
od km 1,515 do km 1,530; od km 1,855 do km 1,923; od km 6,892 do km 6,907; od km
8,505 do km 8,527; od km 9,870 do km 9,910; od km 17,346 do km 17,435; od km 18,917
do km 18,954; od km 19,495 do km 19,501; od km 19,748 do km 19,755; od km 24,080
do km 24,100; od km 25,245 do km 25,251; od km 28,039 do km 28,149; od km 28,347
do km 28,359; od km 28,530 do km 28,551, na wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika Pana
Mateusza Wanata.
Inwestycją objęte są niżej wymienione nieruchomości (lub ich części) położone w granicach
terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, oznaczone
w ewidencji gruntów:
w powiecie suskim
jedn. ewid. Sucha Beskidzka, w obrębie 0001 Sucha Beskidzka:
8751, 8504/3, 9873, 10390,
jedn. ewid. Maków Podhalański, w obrębie 0001 Maków Podhalański:
4738/1,
jedn. ewid. Gm. Sucha Beskidzka, w obrębie 0001 Białka:
40/15, 4615/1, 877/9, 876/8, 4593/5, 4593/6, 4543/40,
jedn. ewid. Gm. Jordanów, w obrębie 0003 Osielec:
9848, 9847, 4477,
jedn. ewid. Gm. Bystra Sidzina, w obrębie 0001 Bystra Podhalańska:
4209/215, 3917/20, 3793/8, 5197/12,
jedn. ewid. Jordanów, w obrębie 0001 Jordanów:
5543, 5652, 5567,
1 Wniosek z 25 kwietnia 2023 r. (złożony w tut. Urzędzie: 26 kwietnia 2023 r.), uzupełniony 16 maja 2023 r.
w powiecie nowotarskim
jedn. ewid. Raba Wyżna, w obrębie 0008 Skawa:
2297/11, 2522/16, 2522/15, 2522/14, 2295/5, 2295/4, 2073/3, 2030/10, 2030/15, 2030/19.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,WI-II.7840.1.111.2022.MT

15‑05‑2023 11:50:10

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 10 maja 2023 r. decyzji Nr 3/BK/2023 znak: WI-II.7840.1.111.2022.MT o pozwoleniu na : Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane” POIiŚ 5.2-22,

powiat nowotarski, gmina Rabka Zdrój, miejscowość Chabówka, identyfikator działki ewidencyjnej: 121112_5.0001.242, 121112_5.0001.1766, 121112_5.0001.137/6, 121112_5.0001.137/8, 121112_5.0001.1764/2, 121112_5.0001.1770, 121112_5.0001.1778, 121112_5.0001.1777, 121112_5.0001.99/5, 121112_5.0001.98, 121112_5.0001.97, 121112_5.0001.135/5, 121112_5.0001.134, 121112_5.0001.1773, 121112_5.0001.219/5, 121112_5.0001.265/10, 121112_5.0001.265/9, 121112_5.0001.265/8, 121112_5.0001.1780, 121112_5.0001.1774, 121112_5.0001.265/3, 121112_5.0001.265/2, 121112_5.0001.265/5, 121112_5.0001.135/7, 121112_5.0001.340/7, 121112_5.0001.329/5, 121112_5.0001.1764/1, 121112_5.0001.137/7, 121112_5.0001.137/5, 121112_5.0001.136/1, 121112_5.0001.133/5, 121112_5.0001.133/3, 121112_5.0001.128/1, 121112_5.0001.125/1, 121112_5.0001.291/1, 121112_5.0001.292/1, 121112_5.0001.315/1, 121112_5.0001.316/1, 121112_5.0001.317/2, 121112_5.0001.317/1, 121112_5.0001.319/1, 121112_5.0001.321/1, 121112_5.0001.1779, 121112_5.0001.340/6, 121112_5.0001.318, 121112_5.0001.126, 121112_5.0001.1775, 121112_5.0001.1771, 121112_5.0001.1772, 121112_5.0001.123/3, 121112_5.0001.123/5, 121112_5.0001.122/1, 121112_5.0001.121/1, 121112_5.0001.120/1, 121112_5.0001.119/1, 121112_5.0001.113/5, 121112_5.0001.113/3, 121112_5.0001.100/1, 121112_5.0001.99/4, 121112_5.0001.67, 121112_5.0001.124, 121112_5.0001.89/1;

powiat nowotarski, gmina Raba Wyżna, miejscowość Skawa, identyfikator działki ewidencyjnej: 121111_2.0008.5995/23, 121111_2.0008.6889/7, 121111_2.0008.6897/3, 121111_2.0008.6897/7, 121111_2.0008.5894/16, 121111_2.0008.5894/23, 121111_2.0008.5894/26, 121111_2.0008.5893/4, 121111_2.0008.5897/42, 121111_2.0008.5995/17, 121111_2.0008.5894/11, 121111_2.0008.5896/37, 121111_2.0008.7580/1, 121111_2.0008.5892/3, 121111_2.0008.5894/19, 121111_2.0008.5894/25, 121111_2.0008.5891/6, 121111_2.0008.5891/4, 121111_2.0008.5893/3, 121111_2.0008.5894/15, 121111_2.0008.5893/5, 121111_2.0008.5894/13, 121111_2.0008.5896/26, 121111_2.0008.7112/4, 121111_2.0008.7112/11.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja do publicznej wiadomości, WI-II.7840.1.15.2023.MBB

20‑04‑2023 08:59:26

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 19 kwietnia 2023 r. decyzji Nr 2/BK/2023 znak: WI-II.7840.1.15.2023.MBB o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa umocnienia wiaduktu w celu zabezpieczenia posadowienia wiaduktu drogowego w km 33,310 linii kolejowej nr 98 realizowana w ramach inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka-Zakopane" oraz dla zadania nr 2 pn.: "Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane" w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane". Miejsce wykonywania robót budowlanych: województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Raba Wyżna, miejscowość Skawa, identyfikator działki ewidencyjne: 121111_2.0008.6889/7, 121111_2.0008.7112/4.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa małopolskiego

31‑03‑2023 08:37:09

W okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r. przeprowadzona zostanie na obszarze województwa małopolskiego kwalifikacja wojskowa.

 

Treść obwieszczenia zawarta jest w załączniku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Z A W I A D O M I E N I E, WS-II.7570.4.557.2021.KM

15‑03‑2023 12:24:47
Zawiadomienie o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość objętą decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 26/2021 z dnia 26 października 2021 r., znak: WI-XI.7820.1.27.2019.MMa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1. Odcinek 04 od km 2+820.00 (odc. ref.020) do km 0+255.00 (odc. ref.030) i od km 0+407.00 (odc. ref. 030) do km 0+464.00 (odc. ref. 030); odcinek 06 od km 3+296.00 (odc. ref. 030) do km 4+300.00 (odc. ref. 030)”, oznaczoną jako działka ewid. nr 1294/2 o pow. 0,0238 ha (powstała z podziału działki nr 1294), obr.0001 Bielanka, jedn. ewid. Raba Wyżna, oraz o zobowiązaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, działającego w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego do złożenia ustalonego odszkodowania do depozytu sądowego – na okres 10 lat, jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja nr 26/2021 Wojewody Małopolskiego z 26 października 2021 r. znak: WI-XI.7820.1.27.2019.MMa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie, KR.ZUZ.3.4210.1033.2022.MU

17‑02‑2023 10:12:35
DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE zawiadamiam, że wydana została decyzja z dnia 14.02.2023 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.1033.2022.MU, udzielająca Zarządowi Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, działającemu poprzez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, pozwolenia wodnoprawnego  w ramach zadania, pn.: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi
powiatowej nr 1678K Raba Wyżna Podwilk w miejscowości Harkabuz
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania WI-IV.747.2.2.2023

13‑02‑2023 14:41:27
Na podstawie art. 9o ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz.U.2021.1984) – dalej: utk oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U.2022.2000) – dalej: Kpa,
WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 3 lutego 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
(znak: WI-IV.747.2.2.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla
inwestycji pn.: Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i przebudową
infrastruktury kolejowej na odcinkach od km 27,812 do km 27,871, od km 28,408 do km 28,451
oraz od km 31,221 do km 31,289 na linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego:
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 98
Sucha Beskidzka - Chabówka, realizowane w ramach zadania: Prace na liniach kolejowych nr
97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane., działającego przez
pełnomocnika: Panią Krystynę Obajtek-Zajdel.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia, KR.RUZ.4210.370.2021

02‑02‑2023 08:39:23
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wydaniu postanowienia z dnia 1 lutego 2023 r. znak: KR.RUZ.4210.370.2021, o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 5 stycznia 2023 r., znak: KR.RUZ.4210.370.2021, udzielającej spółce PKP PLK S.A. pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie wylotów z projektowanych drenaży do wód lub do urządzeń wodnych wraz z umocnieniem odbiorników w obrębie w/w wylotów, wykonanie i przebudowę rowów przytorowych, wykonanie drenaży przytorowych, drenaży na przejazdach kolejowych i drenaży na peronach kolejowych, wykonanie przepustów pod drogami, odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych oraz do wód, w związku z projektem pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka” realizowanego w ramach zadania: „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha-Beskidzka – Chabówka – Zakopane”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie, WS-II.75070.4.557.2021.KM

01‑02‑2023 12:50:08

WOJEWODA MAŁOPOLSKI- zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, objętą decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 26/2021 z dnia 26 października 2021 r., znak: WI-XI.7820.1.27.2019.MMa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1. Odcinek 04 od km
2+820.00 (odc. ref.020) do km 0+255.00 (odc. ref.030) i od km 0+407.00 (odc. ref. 030) do km
0+464.00 (odc. ref. 030); odcinek 06 od km 3+296.00 (odc. ref. 030) do km 4+300.00 (odc. ref.
030)”, oznaczoną jako działka nr 1294/2 (powstała z podziału działki nr 1294), obr. 0001 Bielanka,
jedn. ewid. Raba Wyżna, powiat nowotarski, woj. małopolskie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 242 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 25
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Wójciak
email: mwojciak@rabawyzna.pl
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Data ostatniej aktualizacji:
07‑06‑2023 13:13:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie