Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

18‑01‑2021 12:55:56

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk  w miejscowości Podsarnie”

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

15‑01‑2021 14:44:17
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego,informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 11/2014, znak: WI-IX.7820.1.2.2014 z 22 grudnia 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój od km 713+580,21 do km 729+410,00 oraz budowa nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka od km 0+000,00 do km 0+877,22.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego, WI-IV.746.1.70.2020

08‑01‑2021 09:29:50
OBWIESZCZENIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGOzawiadamiającego strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenia

02‑12‑2020 13:39:33

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) informuje, że Koło łowieckie „Głuszec” przeprowadzi polowanie zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 228, w dniu 20.12.2020 r. - łowisko Bielanka. Rozpoczęcie polowań zbiorowych - godz. 8.00, zakończenie - godz. 16.00

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie GDOŚ

24‑11‑2020 08:21:57
Zawiadomienie o nie zakończeniu postępowania w ustawowym terminie w sprawie uchylenia się od decyzji RDOŚ w Krakowie z dnia 19 października 2010r., znak: OO.ASu.6665-1-11-09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu

24‑11‑2020 08:08:44
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, za pomocą istniejącego urządzenia wodnego studni zlokalizowanej na działce o nr ewid. 452/3, w m. Raba Wyżna, gm. Raba Wyżna, pow. nowotarski.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17‑11‑2020 08:09:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 62/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.61.2020) z 13 listopada 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.:Rozbudowa peronu nr 1 na przystanku osobowym Rokiciny Podhalańskie(od km 3,165 do km 3,382 wg kilometracji projektowanego toru nr 1) w ciągulinii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane na działce nr 624 obr. 0006 Rokiciny Podhalańskie,jedn. ewid. Raba Wyżna,w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka Chabówka – Zakopane oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności- na wniosek złożony przez inwestora:PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko oraz Krystyna Obajtek-Zajdel (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy,Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) - złożony 21 września 2020 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

06‑11‑2020 11:01:16
Obwieszczenie z dnia 06.11.2020 r., ws. przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w związku z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 11.10.2019r., znak: GRO.6220.2.2019, o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn: „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej  nr NWT7007B planowana na działce nr ew. gr. 5233/8 w miejscowości Bukowina Osiedle, jedn. ewidenc. 121111_2 Raba Wyżna, obręb 0002 Bukowina Osiedle”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości, KRA.WKUR.TAR.4243.102.2020.WD.11

02‑11‑2020 09:30:34
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

23‑10‑2020 09:07:34

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) informuje, że Koło łowieckie „SZARAK” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 189, w terminach i miejscach podanych w załączniku nr 1 do obwieszczenia. Rozpoczęcie polowań zbiorowych - godz. 8.00, zakończenie - godz. 15.00.


Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:
- Kalendarz polowań zbiorowych Koła łowieckiego „SZARAK” w Jordanowie na sezon łowiecki 2020/2021

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 86 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Bal
email: sbal@rabawyzna.pl tel.:jmaciol
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2021 13:00:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie