Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

Zawiadomienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. postępowania odwoławczego RDOŚ

27‑04‑2021 11:58:38
Zawiadomienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 21.07.2020 r. znak:OO.421.2.1.2020.EB
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.

26‑04‑2021 13:32:56
Informacja o wydaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z 23.04.2021 r., znak: KR.ZUZ.2.4210.766.2020.JS udzielającej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z drogi wojewódzkiej nr 958 od odc. 20 km 0+019,40 do odc. 30 km 1+941,33 istniejącymi wylotami w m. Raba Wyżna i Bielanka.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, znak: WI-IV.746.1.3.2021

29‑03‑2021 15:14:20
Informacja do Publicznej Wiadomości- WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, o wydaniu 23 marca 2021 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.3.2021), dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejących obiektów inżynieryjnych i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka –Chabówka w następujących lokalizacjach:
- od km około 16,475 do km około 16,515 przepust w km 16,495;
- od km około 20,039 do km około 20,079 przepust w km 20,059;
- od km około 21,641 do km około 21,681 przepust w km 21,661;
- od km około 23,200 do km około 23,240 przepust w km 23,220;
- od km około 23,794 do km około 23,834 przepust w km 23,814;
- od km około 24,063 do km około 24,103 przepust w km 24,083;
- od km około 24,791 do km około 24,831 przepust w km 24,811;
- od km około 28,181 do km około 28,221 przepust w km 28,201;
Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka –Chabówka:
- od km około 20,776 do km około 20,816 most w km 20,796; wykonywanych w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.:"Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka" realizowanego wramach zadania: "Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane"; na działkach:
powiat suski: 8453/9 obr. 0003 Osielec, jedn. ewid. gm. Jordanów; 5279/1, 5280 obr. 0001 Bystra Podhalańska, jedn. ewid. Bystra Sidzina; 4247 obr. 0004 Toporzysko, jedn. ewid. gm. Jordanów;
5536/1, 5566/8 obr. 0001 Jordanów, jedn. ewid. Jordanów; powiat nowotarski: 7112/1 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. Raba Wyżna oraz nadaniu ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie art. 108 § 1ustawy Kodeks postępowania administracyjnego rygoru natychmiastowej wykonalności - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74,
03-734 Warszawa), którego reprezentują Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, Pani Małgorzata Miłek i Pani Katarzyna Głodek (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) – złożony 18 stycznia r.,uzupełnionego 22 lutego 2021 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego, znak. WI-IV.746.1.3.2021

24‑03‑2021 09:21:54
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego- zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.3.2021)z 23 marca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbiórka istniejących obiektów inżynieryjnych i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka w następujących lokalizacjach:- od km około16,475 do km około16,515 przepust w km 16,495;- od km około20,039 do km około20,079 przepust w km 20,059;- od km około21,641 do km około21,681 przepust w km 21,661;- od km około23,200 do km około23,240 przepust w km 23,220;- od km około23,794 do km około23,834 przepust w km 23,814;- od km około24,063 do km około24,103 przepust w km 24,083;- od km około24,791 do km około24,831 przepust w km 24,811;- od km około28,181 do km około28,221 przepust w km 28,201;Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka –Chabówka:- od km około20,776 do km około20,816 most w km 20,796;wykonywanych w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka" realizowanego w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane"; na działkach:powiat suski: 8453/9 obr. 0003 Osielec, jedn. ewid. gm. Jordanów; 5279/1, 5280 obr. 0001 Bystra Podhalańska, jedn. ewid. Bystra Sidzina; 4247 obr. 0004 Toporzysko, jedn. ewid. gm. Jordanów; 5536/1, 5566/8 obr. 0001 Jordanów, jedn. ewid. Jordanów;powiat nowotarski: 7112/1 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. Raba Wyżna oraz nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności- na wniosek inwestora tj.:PKP PolskieLinie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani KrystynaObajtek-Zajdel, Pani MałgorzataMiłeki Pani Katarzyna Głodek(PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy)- złożonego18 stycznia r., uzupełnionego 22 lutego 2021 r
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, WI-IV.746.1.2.2021

22‑03‑2021 08:33:48

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.2.2021) z 19 marca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.:Rozbiórka istniejących obiektów inżynierskich i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka w następujących lokalizacjach:
- od km około 6,595 do km około 6,635 przepust w km 6,615;
- od km około 7,801 do km około 7,841 przepust w km 7,821;
- od km około 12,126 do km około 12,166 przepust w km 12,146;
- od km około 13,047 do km około 13,072 przepust w km 13,067;
- od km około 27,903 do km około 27,943 przepust w km 27,923;
- od km około 29,428 do km około 29,468 przepust w km 29,448;
- od km około 29,823 do km około 29,863 przepust w km 29,843;
- od km około 30,655 do km około 30,695 przepust w km 30,675;
- od km około 31,282 do km około 31,322 przepust w km 31,302;
(…) na działkach:
powiat suski: 872/11 obr. 0001 Maków Podhalański, jedn. ewid. Maków Podhalański; 8276/1 obr. 0003 Juszczyn, jedn. ewid. gm. Maków Podhalański; powiat nowotarski: 7112/1 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. Raba Wyżna; 7112/11 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. Raba Wyżna

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja do publicznej wiadomości, WI-IV.746.1.2.2021

22‑03‑2021 08:25:39
Informacja do publicznej wiadomości- WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o wydaniu 19 marca 2021 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.2.2021) dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejących obiektów inżynierskich i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka –Chabówka w następujących lokalizacjach:
- od km około 6,595 do km około 6,635 przepust w km 6,615;
- od km około 7,801 do km około 7,841 przepust w km 7,821;
- od km około 12,126 do km około 12,166 przepust w km 12,146;
- od km około 13,047 do km około 13,072 przepust w km 13,067;
- od km około 27,903 do km około 27,943 przepust w km 27,923;
- od km około 29,428 do km około 29,468 przepust w km 29,448;
- od km około 29,823 do km około 29,863 przepust w km 29,843;
- od km około 30,655 do km około 30,695 przepust w km 30,675;
- od km około 31,282 do km około 31,322 przepust w km 31,302;
(…) na działkach:powiat suski: 872/11 obr. 0001 Maków Podhalański, jedn. ewid. Maków Podhalański;
8276/1 obr. 0003 Juszczyn, jedn. ewid. gm. Maków Podhalański;powiat nowotarski: 7112/1 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. Raba Wyżna; 7112/11 obr. 0008
Skawa, jedn. ewid. Raba Wyżna
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

19‑03‑2021 11:16:21
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk  w miejscowości Podsarnie”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, KR.ZUZ.2.4210.766.2020.JS

17‑03‑2021 09:55:33

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych istniejącymi wylotami z drogi wojewódzkiej nr 958 od odc. 20 km 0+019,40 do odc. 30 km 1+941,33 w m. Raba Wyżna i Bielanka.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Rozbudowa peronu nr 1 w stacji Raba Wyżna
09‑03‑2021 11:59:10

Zawiadomienie o wydaniu 9 lutego 2021 r. decyzji Nr 6/BZ/2021 znak: WI-XI.7840.1.99.2020.MT o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 1 w stacji Raba Wyżna (od km 5,485 do km 5,744 – wg kilometracji projektowanego toru nr 1) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane w ramach zadania inwestycyjnego na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Chabówka – Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka • Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane realizowane w ramach projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane” POliŚ 5.2-22, na działce nr 3624 obr. 0005 Raba Wyżna, jedn. ewid. Raba Wyżna (teren zamknięty).

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
338KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
04‑03‑2021 09:24:23
Obwieszczenie informujące,że 01.03.2021 r. została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego r 4/2021, znak: WI-VI.7820.1.13.2021.HD, o zmianie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr  11/2014  znak: WI-IX.7820.1.2.2014  z 22 grudnia 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.:Budowa drogi ekspresowej S-7  Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień–  Rabka-Zdrój od km 713+580,21 do km 729+410,00 oraz budowa nowego  odcinka drogi  nr 47 klasy  GP na odcinku  Rabka-Zdrój –    Chabówka od km 0+000,00 do km 0+877,22, sprostowanej postanowieniem Wojewody Małopolskiego z   25 maja2015 r., znak: WI-IX.7820.1.2.2014i  zmienionej decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: BOII.II.6621. 16.2015.DB.16 z   10 lipca 2015 r., oraz zmienionej decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak: DLI.2.6621.4.2017.DB.7 z   31 marca 2017 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
152KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 105 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 11
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Data ostatniej aktualizacji:
27‑04‑2021 11:59:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie