Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

10‑08‑2020 09:09:40

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 02 lipca 2020 r. decyzji Nr 40/BZ/2020 znak: WI-XI.7840.1.27.2020.PZ o pozwoleniu na zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa peronu nr 1 w stacji Sieniawa (od km 10,800 do km 11,040 - wg kilometracji projektowanego toru nr 1) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

06‑08‑2020 09:50:07
Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego, informującego o wydaniu 21 lipca 2020 r. postanowienia Wojewody Małopolskiego znak: WI-XI.7820.1.57.2019.MS o uzupełnieniu decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 26/2020 z 25 czerwca 2020 r., znak: WI-XI.7820.1.57.2019.MS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47 klasy GP relacji Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od km 5+009 do 21+104 o długości 16,095 km w województwie małopolskim, powiecie nowotarskim, na terenie gminy Rabka Zdrój w miejscowości Rdzawka, gminy Raba Wyżna w  miejscowości Sieniawa, gminy Nowy Targ w miejscowościach Klikuszowa i Lasek oraz w  mieście Nowy Targ
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z Kraków, z dnia 27 lipca 2020 r., znak: KR.RUZ.421.1.364.2019.AK

29‑07‑2020 11:58:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 27 lipca 2020 r., znak: KR.RUZ.421.1.364.2019.AK, udzielającej Panu Piotrowi Urbaniak, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą PIOTR URBANIAK FIRMA HANDLOWO
USŁUGOWA ”AUTO-HOL”, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do potoku Kosiczne w zlewni
rzeki Raby, istniejącym wylotem, zlokalizowanymi na działce nr 772, obręb Raba Wyżna, X – 5494177,5; Y
– 6635420,8; ścieków stanowiących mieszaninę: wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z
terenów utwardzonych stacji diagnostyki samochodowej i stacji demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji oraz ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów z sektorów: przyjmowania pojazdów,
magazynowania przyjętych pojazdów, usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

22‑07‑2020 12:38:57
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości objęte decyzją Nr 26/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. znak: WI-XI.7820.1.57.2019.MS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47 klasy GP relacji Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od km 5+009 do 21+104 o długości 16,095 km w województwie małopolskim, powiecie nowotarskim, na terenie gminy Rabka Zdrój w miejscowości Rdzawka, gminy Raba Wyżna w miejscowości Sieniawa, gminy Nowy Targ w miejscowościach Klikuszowa i Lasek oraz w mieście Nowy Targ, której nadano rygor natychmiastowej
wykonalności
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

20‑07‑2020 12:24:46
Obwieszczenie z dnia 20.07.2020 r., ws  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu na rzece Orawka w ciągu drogi gminnej dz. ewid. nr 1286/2, 1260/4, 1265/4 w miejscowości Podsarnie”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego  o zezwoleniu na realizację inwestycji
16‑07‑2020 09:28:58
Dotyczy wydania decyzji nr Z-7/20 z dnia 01.07.2020 r.Starosty Nowotarskiego  o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa w miejscowości Skawa w km 7+698,00 - 9+650,48 - etap II.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
792KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

01‑07‑2020 14:22:08
Dotyczy wydania decyzji nr 26/2020 z 25.06.2020 o zezwaleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47 relacji Rabka Zdrój - zakopane na odcinku Rdzawka - Nowy Targ
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wojewody

29‑06‑2020 13:27:01
o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość, przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Małopolskiego na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. Nr 51/2019 znak: WI-XI.7820.1.39.2019.MM
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

25‑06‑2020 11:28:13
Obwieszczenie z dnia 25.06.2020 r., ws zgromadzonych niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu na rzece Orawka w ciągu drogi gminnej dz. ewid. nr 1286/2, 1260/4, 1265/4 w miejscowości Podsarnie”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

18‑06‑2020 12:29:43
Obwieszczenie z dnia 18.06.2020 r., ws  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu na potoku Rokicianka w ciągu drogi gminnej dz. ewid. nr 1064/1, 1066, 1057, 1060/5 w miejscowości Rokiciny Podhalańskie”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 69 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Wójciak
email: mwojciak@rabawyzna.pl tel.:jmaciol
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Data ostatniej aktualizacji:
10‑08‑2020 09:10:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie