Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wyżna


Portal mapowy z możliwością przeglądania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wyżna - zobacz.
 

Tutaj publikowane są informacje dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wyżna

Załącznik nr 1

15‑04‑2013 11:20:00

Zał. nr 1 - tekst zmiany studium - zobacz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wyżna

15‑04‑2013 11:18:00

Uchwała nr IX/67/2015 z dnia 30.06.2015r. w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wyżna - zobacz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik nr 5

15‑04‑2013 11:32:00

Zał. nr 5 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwazględnionych uwag do projektu Studium - zobacz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik nr 4

15‑04‑2013 11:29:00

Zał. nr 4 - ujednolicony załącznik graficzny "Kierunki zagospodarowania przestrzennego" - rysunek w skali 1: 10 000 - zobacz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik nr 3

15‑04‑2013 11:23:00

Zał. nr 3 - ujednolicony załącznik graficzny "Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego" - rysunek w skali 1: 10 000 - zobacz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik nr 2

03‑09‑2015 10:55:06
Zał. nr 2 - ujednolicony tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raba Wyżna - zobacz
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie wraz z podsumowaniem strtegicznej oceny oddziaływania dla zmiany studium

10‑07‑2015 09:33:15

Ogłoszenie wraz z podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wyżna

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raba Wyżna

09‑03‑2015 13:15:16

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raba Wyżna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XLIV/340/2014 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wyżna, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektuzmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raba Wyżna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

w dniach od 17.03. 2015 r. do 24.04.2015r .

w budynku Urzędu Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41 , pok. 3-01a

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7 45 do godz. 15 45 .

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na stronie internetowej: http://www.rabawyzna.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.03.2015r. w godz. 10 00 -11 00 , w budynku Urzędu Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41 , pokój nr 2-02 (sala obrad).

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi dotyczące projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raba Wyżna na adres Urzędu Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41 , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2015r .

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), uwagi dotyczące prognozy , należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raba Wyżna na adres Urzędu Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41 , ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@rabawyzna.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05. 2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Raba Wyżna.

Wójt Gminy Raba Wyżna

(-) mgr Andrzej Dziwisz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wyżna

09‑03‑2015 13:14:53
Wyłożony do publicznego wglądu w dniach
od 17.03.2015 do dnia 24.04.2015r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 2 - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - projekt rysunku

09‑03‑2015 13:10:53
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Józef Gacek , w dniu:  15‑04‑2013 11:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  15‑04‑2013 11:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑09‑2015 10:56:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie