Konsultacje społeczne


Na tej stronie publikowane są informacje o bieżących konsultacjach społecznych.

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Raba Wyżna na 2021 r.

09‑11‑2020 14:19:48

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/447/2010  Rady Gminy Raba Wyżna  z dnia 30 września 2010 r. w sprawie „Regulaminu  konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Raba Wyżna
zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących  działalność pożytku publicznego do składania uwag  do rocznego programu współpracy na 2021 rok.
Termin konsultacji od 16  listopada do 23 listopada 2020 r.


Uwagi do projektu rocznego programu prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy   na adres 34-721 Raba Wyżna 41 lub drogą elektroniczną e-mail: urzad@rabawyzna.pl  według następującego wzoru:

        1. Nazwa podmiotu
           .................................................................................................
           
        2. Obecny zapis
           ................................................................................................
           
        3. Proponowany zapis
           .................................................................................................
           
        4. Uzasadnienie
           .................................................................................................
           
        5. Podpis osoby uprawnionej o reprezentowania
           ...............................................

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  02‑01‑2011 15:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑11‑2020 14:20:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive