Raba Wyżna


Urząd Gminy w Rabie Wyżnej
34-721 Raba Wyżna 41

www.rabawyzna.pl

Tel. (18) 26-91-250, fax. (18) 26-91-251

Gmina Raba Wyżna
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647
TERYT: 1211112

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu - ePUAP: /UGRW/
link: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu - Peup


Godziny pracy urzędu
Poniedziałek - Piątek w godz 7 45 - 15 45

Wójt Gminy - Tomasz Rajca
Zastępca Wójta Gminy - Mieczysław Kurek
Sekretarz Gminy- Robert Migiel
Skarbnik Gminy - Beata Kalemba

Obwieszczenie o wydaniu decyzji, KR.RUZ.4210.329.2023.MB

10‑07‑2024 14:38:47
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 2 lipca
2024r., znak: KR.RUZ.4210.329.2023.MB, stwierdzającej wygaśnięcie pozwoleń wodnoprawnych
na odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z odwodnienia
powierzchni drogi ekspresowej S7 na odcinku Skomielna Biała – Rabka Zdrój oraz drogi nr 47 na odcinku
Rabka Zdrój – Chabówka, do wód lub do urządzeń wodnych, istniejącymi wylotami, w ramach inwestycji
pn.: „Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Lubień-Rabka Zdrój km 713+580,21 –
km 729+410,00 oraz budowa nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój-Chabówka
km 0+000,00 – km 0+877,22”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Podatki lokalne - nowy rachunek bankowy

20‑12‑2023 12:22:02

Urząd Gminy w Rabie Wyżnej informuje, iż z dniem 01 stycznia 2024 r., wdrożony zostaje system płatności masowych, dla należności z tytułu podatków od: nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportu osób fizycznych i prawnych. W związku z tym wpłat z tytułu w/w podatków należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w każdej decyzji podatkowej.

UWAGA! Każdej decyzji przyporządkowany jest inny numer rachunku bankowego.

Wpłat można również dokonywać w kasie Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej lub w kasie znajdującej się w budynku Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu. 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja na temat działalności Gminy Raba Wyżna

23‑05‑2023 13:40:28

 

Usługę zrealizowano w ramach projektu "Dostępny Samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa nr DSG/0240 o powierzenie grantu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, WI-II.7840.1.100.2021.PZ

29‑04‑2022 14:30:07

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 28 kwietnia 2022 r. decyzji Nr 25/BZ/2022 znak: WI-II.7840.1.100.2021.PZ o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbiórka tymczasowego przejścia i budowa nowego w ciągu linii kolejowej nr 99 wraz z urządzeniami towarzyszącymi od km 5,842 do km 5,870 wg kilometracji projektowanego toru nr 1 w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” realizowane w ramach projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

10‑08‑2020 09:05:22

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 02 lipca 2020 r. decyzji Nr 40/BZ/2020 znak: WI-XI.7840.1.27.2020.PZ o pozwoleniu na zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa peronu nr 1 w stacji Sieniawa (od km 10,800 do km 11,040 - wg kilometracji projektowanego toru nr 1) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ochrona danych osobowych

24‑05‑2018 21:01:44
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Opłata za gospodarowanie odpadami

09‑04‑2014 14:01:41

Wpłaty w wysokości ustalonej w deklaracji należy dokonywać na gminny rachunek bankowy prowadzony dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej przez Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej Numer konta bankowego jest indywidualny dla każdego gospodarstwa domowego zgłoszonego w deklaracji.

Wpłaty można również dokonywać bez prowizji w kasach banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej lub w kasie znajdującej się w budynku Urzędu Gminy ( w godzinach pracy Urzędu).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Opłaty dotyczące udostępniania danych

31‑01‑2011 13:39:50

Opłaty dotyczące udostępniania danych z ewidencji ludności, ze zbiorów PESEL, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej lub na konto bankowe Urzędu Gminy nr 36 8815 0002 0000 0000 0260 0067 w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Budynek Urzędu Gminy _001_185153
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Opłaty Skarbowe

22‑06‑2007 16:30:44

Opłaty skarbowe od 1.01.2007 r można dokonywać w kasie Urzedu Gminy w Rabie Wyżnej lub na konto bankowe Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej Nr 45881500020000000002600002

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Wójciak , w dniu:  22‑06‑2007 16:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  22‑06‑2007 16:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑07‑2024 14:40:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie