Europejski Trybunał Praw Człowieka


O Trybunale

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności została sporządzona w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku, a weszła w życie w dniu 8 września 1953 roku. Polska ratyfikowała Konwencję w dniu 19 stycznia 1993 roku jako jedno z 47 Państw - Członków Rady Europy. Dokument ten stanowi wspólną wartość europejskiej demokracji oraz zapewnia unikalny europejski porządek prawny w sferze ochrony praw jednostki i demokracji. Na podstawie Konwencji w 1959 roku powołano do życia Europejski Trybunał Praw Człowieka mający siedzibę w Strasburgu, który w chwili obecnej jest jedynym sądem międzynarodowym, do którego dostęp ma każdy pokrzywdzony po spełnieniu określonych warunków przewidzianych przepisami Konwencji. Prawo do skargi stanowi najważniejszy element tego systemu i umożliwia zarówno osobom indywidualnym, grupom osób i organizacjom międzynarodowym ( tzw. skargi indywidualne), jak i Państwom - Stronom Konwencji (tzw. skargi międzypaństwowe) dochodzenie swoich praw i wolności zagwarantowanych w Konwencji. Trybunał rozpoznając konkretne zarzuty stawiane państwu przez pokrzywdzonych tworzy jednocześnie wspólne zasady i standardy w sferze praw człowieka, które Państwa - Strony zobowiązane są zapewnić jednostce w każdych warunkach.

Więcej o Trybunale

DEKLARACJA BRUKSELSKA z 27 marca 2015r.

08‑03‑2017 15:08:21

DEKLARACJA BRUKSELSKA z 27 marca 2015r. dotycząca Konferencji Wysokiego Szczebla na temat "Implementacji Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, naszej wspólnej odpowiedzialności"

Konferencja w Brukseli była czwartą z cyklu konferencji wysokiego szczebla Rady Europy poświęconych problematyce reformy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W dotychczasowych przyjmowanych deklaracjach sformułowano liczne zalecenia dotyczące poprawy przestrzegania Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz wykonywania wyroków Europejskiego trybunału Praw Człowieka przez Państwa.

Deklaracja Brukselska zawiera Plan Działań, w którym określono priorytety działań państw oraz Rady Europy mających na celu poprawę przestrzegania Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym.

W Deklaracji wskazano także środki zmierzające do zwiększenia skuteczności wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez państwa oraz poprawy procedur nadzoru nad wykonywaniem wyroków prowadzonych przez Komitet Ministrów Rady Europy.

Powyższe działania są częścią trwającej obecnie reformy systemu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, i mają na celu zmniejszenie liczby zasadnych skarg kierowanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a przez to zwiększenie efektywności jego działania.

Treść Deklaracji z Brukseli z 27 marca 2015 r. poniżej

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  08‑03‑2017 15:03:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  08‑03‑2017 15:03:16
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2022 08:53:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie