Obwieszczenia i ogłoszenia


Publikowane tutaj są obwieszczenia i ogłoszenia, które winny być dostępne w BIP

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

06‑08‑2020 09:50:07
Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego, informującego o wydaniu 21 lipca 2020 r. postanowienia Wojewody Małopolskiego znak: WI-XI.7820.1.57.2019.MS o uzupełnieniu decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 26/2020 z 25 czerwca 2020 r., znak: WI-XI.7820.1.57.2019.MS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47 klasy GP relacji Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od km 5+009 do 21+104 o długości 16,095 km w województwie małopolskim, powiecie nowotarskim, na terenie gminy Rabka Zdrój w miejscowości Rdzawka, gminy Raba Wyżna w  miejscowości Sieniawa, gminy Nowy Targ w miejscowościach Klikuszowa i Lasek oraz w  mieście Nowy Targ
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP z Kraków, z dnia 27 lipca 2020 r., znak: KR.RUZ.421.1.364.2019.AK

29‑07‑2020 11:58:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 27 lipca 2020 r., znak: KR.RUZ.421.1.364.2019.AK, udzielającej Panu Piotrowi Urbaniak, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą PIOTR URBANIAK FIRMA HANDLOWO
USŁUGOWA ”AUTO-HOL”, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do potoku Kosiczne w zlewni
rzeki Raby, istniejącym wylotem, zlokalizowanymi na działce nr 772, obręb Raba Wyżna, X – 5494177,5; Y
– 6635420,8; ścieków stanowiących mieszaninę: wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z
terenów utwardzonych stacji diagnostyki samochodowej i stacji demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji oraz ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów z sektorów: przyjmowania pojazdów,
magazynowania przyjętych pojazdów, usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

22‑07‑2020 12:38:57
o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości objęte decyzją Nr 26/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. znak: WI-XI.7820.1.57.2019.MS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47 klasy GP relacji Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od km 5+009 do 21+104 o długości 16,095 km w województwie małopolskim, powiecie nowotarskim, na terenie gminy Rabka Zdrój w miejscowości Rdzawka, gminy Raba Wyżna w miejscowości Sieniawa, gminy Nowy Targ w miejscowościach Klikuszowa i Lasek oraz w mieście Nowy Targ, której nadano rygor natychmiastowej
wykonalności
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

20‑07‑2020 12:24:46
Obwieszczenie z dnia 20.07.2020 r., ws  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu na rzece Orawka w ciągu drogi gminnej dz. ewid. nr 1286/2, 1260/4, 1265/4 w miejscowości Podsarnie”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

01‑07‑2020 14:22:08
Dotyczy wydania decyzji nr 26/2020 z 25.06.2020 o zezwaleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 47 relacji Rabka Zdrój - zakopane na odcinku Rdzawka - Nowy Targ
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Wojewody

29‑06‑2020 13:27:01
o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość, przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Małopolskiego na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. Nr 51/2019 znak: WI-XI.7820.1.39.2019.MM
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

25‑06‑2020 11:28:13
Obwieszczenie z dnia 25.06.2020 r., ws zgromadzonych niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu na rzece Orawka w ciągu drogi gminnej dz. ewid. nr 1286/2, 1260/4, 1265/4 w miejscowości Podsarnie”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

18‑06‑2020 12:29:43
Obwieszczenie z dnia 18.06.2020 r., ws  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu na potoku Rokicianka w ciągu drogi gminnej dz. ewid. nr 1064/1, 1066, 1057, 1060/5 w miejscowości Rokiciny Podhalańskie”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenia Wójta Gminy Raba Wyżna

25‑05‑2020 12:41:33

Obwieszczenie z dnia 25.05.2020 r., ws zgromadzonych niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu na potoku Rokicianka w ciągu drogi gminnej dz. ewid. nr 1064/1, 1066, 1057, 1060/5 w miejscowości Rokiciny Podhalańskie”.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego
19‑05‑2020 15:46:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji dla inwestycji pod nazwą " Rozbudowa drogi powiatopwej nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa w miejscowości Skawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
759KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 26 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Wójciak
email: mwojciak@rabawyzna.pl tel.:jmaciol
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  22‑06‑2016 14:26:28
Data ostatniej aktualizacji:
06‑08‑2020 09:54:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie