Sołectwa w Gminie

Sołectwa - jednostki administracji pomocniczej Gminy. Kompetencje i uprawnienia. Podstawa prawna działania. Sołtysi - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 26) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt. Rada nadzoruje działalność sołectwa.

Sołectwa w Gminie Raba Wyżna:

Plik pdf Uchwała Nr XV/130/2020 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Raba Wyżna
01‑06‑2020 09:36:39
1) załącznik Nr 1 – Statut Sołectwa Bielanka
2) załącznik Nr 2 – Statut Sołectwa Bukowina-Osiedle
3) załącznik Nr 3 – Statut Sołectwa Harkabuz
4) załącznik nr 4 – Statut Sołectwa Podsarnie
5) załącznik nr 5 – Statut Sołectwa Raba Wyżna
6) załącznik Nr 6 – Statut Sołectwa Rokiciny Podhalańskie
7) załącznik nr 7 – Statut Sołectwa Sieniawa
8) załącznik nr 8 – Statut Sołectwa Skawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  25‑07‑2005 11:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  25‑07‑2005 11:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑06‑2020 09:37:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie