Szkolenia dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym oraz dla dziennego opiekuna


Kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym można zdobyć na kilka sposobów:

  • uzyskując kwalifikacje, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, to znaczy:
  1. uzyskując kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
  2. kończąc studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
  • zdobywając co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (np. jako niania zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) – przy czym jeśli osoba ta nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności;
  • kończąc 280-godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (w przypadku osób, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 wystarczy 80-godzinne szkolenie uzupełniające).

Aby zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w charakterze dziennego opiekuna, należy ukończyć 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna (chyba, że dana osoba posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – wówczas wystarczy ukończyć 40-godzinne szkolenie uzupełniające).

Szkolenia nie muszą odbywać osoby, które pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna.

Więcej informacji można uzyskać w serwisie gov.pl pod adresem: Szkolenia dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym oraz dla dziennego opiekuna - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Informacja wytworzona przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  12‑10‑2021 14:05:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Migiel
email: sekretarz@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691269 fax: (18) 2691251
, w dniu:  12‑10‑2021 14:05:21
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2021 14:07:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive