Zamówienia publiczne


Ta strona zawiera informację o toczących się postępowaniach przetargowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Realizacja projektu systemowego "Nowy zawód - nowa perspektywa - lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna"

05‑04‑2013 12:35:45

Raba Wyżna, 2013-04-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GOPS.271.1.2013. Nazwa zadania: Realizacja projektu systemowego "Nowy zawód - nowa perspektywa - lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna"

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z p. zm) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

Adres zamawiającego Raba Wyżna 41

Kod Miejscowość 34-721 Raba Wyżna

Telefon: 18-2671231

Faks: 18 2691251

adres strony internetowej www.gopsrabawyzna.pl

adres poczty elektronicznej gopsrw@ns.onet.pl

Godziny urzędowania: 7:45-15:45

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.rabawyzna.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (UG Raba Wyżna, parter budynku ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 1,23 zł brutto/strona oraz pokrywa koszty druku oraz przekazania.

Pozostałe informacje w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
277KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
281KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
277KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
278KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
2KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
256KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt ZAŁ. Nr 1 do SIWZ
05‑04‑2013 12:29:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rtf ZAŁ. Nr 2 do SIWZ
05‑04‑2013 12:45:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
10KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  19‑02‑2010 09:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Macioł
email: jmaciol@rabawyzna.pl tel.:(18) 2691256 fax: (18) 2691251
, w dniu:  19‑02‑2010 09:25:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑02‑2010 09:28:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie