INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018, DLA KTÓRYCH OGRANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA RABA WYŻNA


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018,
DLA KTÓRYCH OGRANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA RABA WYŻNA

 

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia.

 

Zgłoszenia uczniów do szkoły należy dokonać w terminach wskazanych przez dyrektora danej szkoły.

 

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest w szkole podstawowej, do której uczeń zamierza uczęszczać.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej, mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się według kryteriów określonych w Uchwale nr XXVII/218/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, zamieszkałych poza tym obwodem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raba Wyżna, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Terminy rekrutacji zostały określone w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 15/2017 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna na rok szkolny 2017/2018.

 

Informacja wytworzona przez:
Beata Macioł , w dniu:  02‑03‑2017 15:03:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Macioł
email: ksiegowosc1zeas@rabawyzna.pl tel.:rmigiel
, w dniu:  02‑03‑2017 15:03:27
Data ostatniej aktualizacji:
03‑03‑2017 08:44:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie